Sprawozdanie członka zespołu redakcyjnego biuletynu AA „WyspiAArze”.

Sprawozdanie członka zespołu redakcyjnego biuletynu AA „WyspiAArze”. Listopad 2019 Zespół redakcyjny „WyspiAArzy” spotyka się za pośrednictwem Skype. Na ostatnim październikowym spotkaniu omówiliśmy jubileuszowy 50-ty numer „WyspiAArzy”, który został wydany specjalnie na okazję 25-lecia AA na Wyspach Brytyjskich. Dostępny był w cenie akredytacji na zlocie w Stirling, a także jest jeszcze dostępny u niektórych kolporterów intergrup. Nakład był ograniczony, toteż po wyprzedaniu nie będzie dostępny na stoliku kolporterów. Uczestniczyliśmy również wspólnie nad opracowaniem kolejnego, 51-tego numeru biuletynu. Ukaże się on w grudniu tego roku, toteż będzie dostępny na styczniowym spotkaniu Intergrupy Midlands. Jednomyślnie przegłosowaliśmy pomysł na ukazanie się nowej stałej pozycji WyspiAArzy, w której będą zamieszczane artykuły na temat: Wdzięczność. Jeśli… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie finansowe ze zlotu w Szkocji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZE ZLOTU 25 LECIA POLSKOJĘZYCZNYCH GRUP AA W UK – 11-13 PAŹDZIERNIK 2019 W SZKOCJI – STIRLING Całkowita kwota jaką mieliśmy do dyspozycji na organizację Zlotu to : 4250 funtów, z czego wykorzystaliśmy 3746.43 funtów. ( dla czytelniejszego sprawozdania kwoty zwrotu dla Intergrup zostały zaokrąglone do pełnego funta) W Zlocie udział wzięło 212 akredytowanych plus dzieci. WPŁYWY AKREDYTACJA 212 x 18 FUNTÓW 3816.00 KAPELUSZE 7 TRADYCJI 135.00 AL- ANON – WPŁATA NA SPRAWY ORGANIZACYJNE – 59.00 RAZEM 4010.00 WYDATKI INTERGRUPA IRLANDIA (WYDATKI NA MIEJSCU) DODRUK PROGRAMU 20.00 DJ 100.00 RAZEM 120.00 INTERGRUPA LONDYN BILETY DLA SPIKERA 172.58 WYNAJEM SALI 1040.00 RAZEM 1212.58 INTERGRUPA MIDLANDS WYNAJEM SALI 260.00 NOCLEGI… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds organizacji 25lecia AA w Szkocji

Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds organizacji 25lecia AA w Szkocji Spotkanie odbyło się 30 maja 2019 1) zaproszenie dla służebnych BSK i Regionu Europa zostanie wysłane do końca czerwca. Zwłoka jest spowodowana wyborem nowego Dyrektora BSK, które odbędzie się w czerwcu. 2) W związku z brakiem funduszy w Intergrupie Irlanndia następujące Intergrupy zwiększyły swój wkład finansowy o : Intergrupa Londyn £200 Intergrupa Midlands £250 Intergrupa Szkocja £100. Intergrupa Północ będzie ten temat omawiać w czerwcu na swoim spotkaniu. 3) Prace nad gadżetami pamiątkowym są w trakcie. Zajmuje się tym Intergrupa Szkocja 4) Omawiane zostały propozycje dekoracji sali. Następne spotkanie odbędzie 20 czerwca 2019.

Czytaj

Sprawozdanie z warsztatów które odbyły się w Polish Milenium House 4 Marca 2017

Sprawozdanie z warsztatów które odbyły się w Polish Milenium House 4 Marca 2017 Temat warsztatów: Grupa AA od tego wszystko się zaczyna Prowadzącymi byli Grzegorz z Coventry i Waldemar z Hereford Warsztaty składały się z 3 paneli dyskusyjnych: 1 IV Tradycja a niezależność grupy AA 2 MitingiAA-jak organizować 3 Struktury grupy AA Część pierwsza rozpoczęła się o godzinie 12stej Wprowadzenie do panelu dyskusyjnego „Grupa AA od tego się wszystko zaczyna” Niezależność grupy a jedność w AA. Grzegorz podał tematy pomocnicze i zaprosił do dyskusji w niżej podanych tematach: Rożnica między mitingiem AA a grupa AA Co i kto tworzy grupę AA Grupa AA jako najważniejsza struktura w AA Scenariusz prowadzenia… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie ze spotkania założycielskiego służb telefonicznych

Spotkanie odbyło się w West Bromwitch 19.11.2016 o godzinie 16.30 i zakończyło się o godzinie 18.15 W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 7 grup AA . Celem spotkania było powołanie służby dyżurnego,jak i osób które by chciały pełnić służbę 12 kroków. Przed przystąpieniem do dyskusji na temat służb Grzegorz z Coventry naświetlił uczestnikom czym jest służba dyżurnego i czym jest służba 12 kroków. Było wiele pytań odnośnie w/w służb więc Grzegorz zobowiązał się do umieszczenia obszerniejszych informacji na naszej stronie internetowej. Po przerwie głos zabrał koordynator służb telefonicznych Bogdan . Na wstępie przedstawił on proponowany zakres działania służby dyżurnego w wyniku dyskusji przedstawiciele poszczególnych grup zaakceptowali jako optymalny wymiar czasu służbę… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie z warsztatów kroków które odbyło się 20.11.2016 w Derby

  Organizatorem warsztatów była grupa AA Oaza z Derby prowadzący-Rafał z grupy Oaza Warsztaty rozpoczęły się o godzinie 14stej Tematem warsztatów były 6-9 krok AA W warsztatach udział wzięło 24osoby byli to członkowie grup AA jak i Al-anon Spikerami byli Grzegorz z Bedford i Łukasz z Londynu Warsztaty rozpoczął Lukasz z Londynu podzielił się swoim doświadczeniem odnośnie kroku 6 i 7 oraz przedstawił na podstawie literatury AA fragmenty które by mogły bardziej pomoc w zrozumieniu w/w kroków. Również Grzegorz zabrał głos odnośnie kroków 6 i 7.Po zakończeniu wypowiedzi spikerów zgromadzeni na warsztatach uczestnicy mogli zadawać pytania prowadzącym jak i dzielić się swoim doświadczeniem. Po przerwie ok godziny 17stej ponownie głos… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie z warsztatów na temat anonimowości, które odbyły się w Tarrington w dniu 10.09.2016

W warsztatach wzięło udział 20 osób. Spotkanie podzielone było na trzy części: – wprowadzenie (refleksje ogólne); – anonimowość a Internet; – anonimowość w pracy i w rodzinie; Każdy z paneli poprowadziła inna osoba. Prowadzący krótko zaanonsowali dany temat a później wywiązała się w tym temacie dyskusja, która we wszystkich częściach była dość ożywiona i interesująca. Podstawą merytoryczną warsztatów były: – książka„12 Kroków i 12 Tradycji” (rozdziały dotyczące Tradycji 11 i Tradycji 12) – broszura „Jak rozumieć anonimowość” – „Wskazówki i sugestie dotyczące bezpieczeństwa w internecie” Dwie ostatnie pozycje zostały przekazane każdemu z uczestników jako bezpłatny materiał z warsztatów łącznie z przygotowanym przez prowadzących zestawem pytań do dyskusji. Najciekawsze wątki i… Czytaj dalej

Czytaj