W Wielkiej Brytanii istnieje ponad 90 polsko-języcznych mityngów AA.

Poniżej znajdziesz miejsca w Internecie gdzie należy ich szukać.