Sprawozdanie członka zespołu redakcyjnego biuletynu AA „WyspiAArze”.
Listopad 2019
Zespół redakcyjny „WyspiAArzy” spotyka się za pośrednictwem Skype. Na ostatnim październikowym spotkaniu omówiliśmy jubileuszowy 50-ty numer „WyspiAArzy”, który został wydany specjalnie na okazję 25-lecia AA na Wyspach Brytyjskich. Dostępny był w cenie akredytacji na zlocie w Stirling, a także jest jeszcze dostępny u niektórych kolporterów intergrup. Nakład był ograniczony, toteż po wyprzedaniu nie będzie dostępny na stoliku kolporterów.
Uczestniczyliśmy również wspólnie nad opracowaniem kolejnego, 51-tego numeru biuletynu. Ukaże się on w grudniu tego roku, toteż będzie dostępny na styczniowym spotkaniu Intergrupy Midlands.
Jednomyślnie przegłosowaliśmy pomysł na ukazanie się nowej stałej pozycji WyspiAArzy, w której będą zamieszczane artykuły na temat: Wdzięczność.
Jeśli ktokolwiek z naszej Wspólnoty ma ochotę na wypowiedź pisemną dotyczącą własnych doświadczeń dotyczących wdzięczności, zapraszamy do kontaktu.
Kolejny, 52-gi numer, będzie już wkrótce w przygotowaniu. Zbieramy artykuły dotyczące 1, 2 i 3 Kroku oraz 1, 2 i 3 Tradycji AA. Także zapraszamy do podzielenia się swoim doświadczeniem.

Pozdrawiam całą rodzinę AA.
Wiesiek AA