AA czyli Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy nie radzą sobie z piciem alkoholu. Są to ludzie w różnym wieku o różnych statusach społecznych oraz wyznaniach. Łączy nas wspólny problem jak przestać pić i poprawić jakość swojego życia, odnowić relacje z ludźmi oraz zacząć żyć szczęśliwie bez alkoholu.

JAK UZYSKAĆ POMOC?