Spotkanie odbyło się w West Bromwitch 19.11.2016 o godzinie 16.30 i zakończyło się o

godzinie 18.15

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 7 grup AA .

Celem spotkania było powołanie służby dyżurnego,jak i osób które by

chciały pełnić służbę 12 kroków.

Przed przystąpieniem do dyskusji na temat służb Grzegorz z Coventry naświetlił uczestnikom

czym jest służba dyżurnego i czym jest służba 12 kroków. Było wiele pytań odnośnie w/w

służb więc Grzegorz zobowiązał się do umieszczenia obszerniejszych informacji na naszej

stronie internetowej.

Po przerwie głos zabrał koordynator służb telefonicznych Bogdan .

Na wstępie przedstawił on proponowany zakres działania służby dyżurnego w wyniku dyskusji

przedstawiciele poszczególnych grup zaakceptowali jako optymalny wymiar czasu służbę

pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem od godziny 17stej do 20stej a w weekendy pomiędzy

14sta a 21sza.

Została sporządzona lista osób chętnych do pełnienia służby wraz z lista 12 krokowców.

Lista dyżurnych będzie uzupełniana przez koordynatora a lista 12 krokowców będzie

uzupełniana przez Grzegorza z Rugby.

Sprawy techniczne zostaną uporządkowane do 1 grudnia i tego dnia oficjalnie rusza nasza linia

telefoniczna.

Numer telefonu infolinii pomocy zostanie podany na stronie internetowej do dnia 1.12.2016.

Spotkanie zakończyło się w przyjaznej atmosferze. Zgromadzeni przedstawiciele grup wyrazili

chęć ponownych spotkań które miały by na celu rozwój nowo powstałej i jakże potrzebnej

służby.