Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds organizacji 25lecia AA w Szkocji

Spotkanie odbyło się 30 maja 2019
1) zaproszenie dla służebnych BSK i Regionu Europa zostanie wysłane do końca czerwca. Zwłoka jest spowodowana wyborem nowego Dyrektora BSK, które odbędzie się w czerwcu.
2) W związku z brakiem funduszy w Intergrupie Irlanndia następujące Intergrupy zwiększyły swój wkład finansowy o :

  • Intergrupa Londyn £200
  • Intergrupa Midlands £250
  • Intergrupa Szkocja £100.
    Intergrupa Północ będzie ten temat omawiać w czerwcu na swoim spotkaniu.
    3) Prace nad gadżetami pamiątkowym są w trakcie. Zajmuje się tym Intergrupa Szkocja
    4) Omawiane zostały propozycje dekoracji sali.

Następne spotkanie odbędzie 20 czerwca 2019.