SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZE ZLOTU 25 LECIA POLSKOJĘZYCZNYCH GRUP
AA W UK – 11-13 PAŹDZIERNIK 2019 W SZKOCJI – STIRLING
Całkowita kwota jaką mieliśmy do dyspozycji na organizację Zlotu to : 4250 funtów, z czego
wykorzystaliśmy 3746.43 funtów. ( dla czytelniejszego sprawozdania kwoty zwrotu dla Intergrup
zostały zaokrąglone do pełnego funta)
W Zlocie udział wzięło 212 akredytowanych plus dzieci.

WPŁYWY
AKREDYTACJA 212 x 18 FUNTÓW 3816.00
KAPELUSZE 7 TRADYCJI 135.00
AL- ANON – WPŁATA NA SPRAWY ORGANIZACYJNE – 59.00
RAZEM 4010.00

WYDATKI
INTERGRUPA IRLANDIA (WYDATKI NA MIEJSCU) DODRUK PROGRAMU 20.00
DJ 100.00
RAZEM 120.00

INTERGRUPA LONDYN
BILETY DLA SPIKERA 172.58
WYNAJEM SALI 1040.00
RAZEM 1212.58

INTERGRUPA MIDLANDS
WYNAJEM SALI 260.00
NOCLEGI SPIKERÓW 89.00
RAZEM 349.00

INTERGRUPA PÓŁNOC

NOCLEGI SPIKERÓW 700.00
RAZEM 700.00

INTERGRUPA SZKOCJA
ULOTKI 164.00
BILETY DLA SPIKERA 67.85
MAGNESY OKOLICZNOŚCIOWE 140.00
IDENTYFIKATORY 208.00
PIECZĄTKA OKOLICZNOŚCIOWA 18.00
RAZEM 597.85
PAMIĄTKOWE WYDANIE “WYSPIARZY” WYSPIARZE 213 SZT 767.00
RAZEM 767.00
CAŁOŚĆ WYDATKÓW 3746.43

Po zwróceniu kosztów Intergrupom, w kasie pozostało nadwyżki 263.00.
13.00 funtów przekazano do kapelusza Intergrupy Szkocja, natomiast 250.00 funtów podzielono po
50.00 funtów na kążdą z Intergrup.
Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu Zlotu, jak również wszystkim
uczestnikom, za nieocenioną pomoc i obecność. Specjalne podziękowania dla Ilony i Tomka za
zredagowanie i wydruk okolicznościowego Wyspiarza.
Życzymy wszystkim Pogody Ducha
Zespół Organizacyjny w składzie:
Agnieszka – Intergrupa Londyn
Jakub – Intergupa Północ
Robert – Intergrupa Szkocja
Waldek – Intergrupa Midlands
Wiktor – Intergrupa Irlandia