Litereatura AA w języku polskim dostępna pod poniższym adresem:

//www.alcoholics-anonymous.org.uk/Shop/Categories/Products/Polish

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami:

kolporter@intergrupamidlands.co.uk

Warto również odwiedzić stronę fundacji Biura Służb Krajowych BSK (link poniżej). Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie: wydawania i kolportażu literatury AA, biuletynu  “Zdrój”, znaczków, pamiątek i medali opatrzonych symbolem – znakiem Anonimowych Alkoholików.

//sklep.aa.org.pl

Cennik_Literatury_AAktualny 2023