Organizatorem warsztatów była grupa AA Oaza z Derby

prowadzący-Rafał z grupy Oaza

Warsztaty rozpoczęły się o godzinie 14stej

Tematem warsztatów były 6-9 krok AA

W warsztatach udział wzięło 24osoby byli to członkowie grup AA jak i Al-anon

Spikerami byli Grzegorz z Bedford i Łukasz z Londynu

Warsztaty rozpoczął Lukasz z Londynu podzielił się swoim doświadczeniem odnośnie kroku 6 i 7 oraz przedstawił na podstawie literatury AA fragmenty które by mogły bardziej pomoc w zrozumieniu w/w kroków. Również Grzegorz zabrał głos odnośnie kroków 6 i 7.Po zakończeniu wypowiedzi spikerów zgromadzeni na warsztatach uczestnicy mogli zadawać pytania prowadzącym jak i dzielić się swoim doświadczeniem.

Po przerwie ok godziny 17stej ponownie głos zabrał Łukasz dzieląc się swoim doświadczeniem na temat kroku 8go opierając swoja wypowiedz na literaturze AA. Wynikła żarliwa dyskusja czym jest dla nas 8 krok AA ,było mnóstwo wypowiedzi a to może świadczyć o dużym zainteresowaniu tym krokiem.

Następnie zabrał głos Grzegorz który podzielił się swoim doświadczeniem w kroku 9tym.Jego wypowiedz o zadośćuczynieniu podparta fragmentami z Wielkiej księgi jak i książki 12/12 wzbudziła w uczestnikach chęć do własnego dzielenia się doświadczeniami jak i chęć do zadawania pytań do spikerów.

Warsztaty zakończyły się ok godziny 19stej

Konkluzja która nasuwa się po zakończeniu warsztatów jest następująca że tego typu spotkania nie tylko nas jednoczą ale tez pomagają w niesieniu posłania innemu alkoholikowi który wciąż jeszcze cierpi…