Sprawozdanie ze spotkania intergrupy midlands 09/11/2019

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy midlands 09/11/2019 Rozpoczęcie spotkania 11:00 W spotkaniu wzięło udział 12 uczestników. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy “Jestem odpowiedzialny” przeczytane zostały teksty wstępne oraz kroki i tradycje. Kolejno każdy uczestnik przedstawił się z imienia . Odbył się warsztat tradycji trzeciej przygotowany przez Marcina Po przedstawieniu tradycji nastąpiła wymiana doświadczeń odnośnie tradycji trzeciej dziękujemy Marcinowi za przygotowanie warsztatu. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat tradycji czwartej który przygotuje Kuba z Birmingham Sprawozdanie służb intergrupy : Maciej łącznik internetowy: Zdał relację z przebiegu służby, służba przebiega bez zakłóceń, strona działa właściwie Stanisław kolporter : Przedstawił Stan kasy 1737,25 f budżet to 1600f. Nadwyżkę z funduszu literatury przekaże do kasy… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie członka zespołu redakcyjnego biuletynu AA „WyspiAArze”.

Sprawozdanie członka zespołu redakcyjnego biuletynu AA „WyspiAArze”. Listopad 2019 Zespół redakcyjny „WyspiAArzy” spotyka się za pośrednictwem Skype. Na ostatnim październikowym spotkaniu omówiliśmy jubileuszowy 50-ty numer „WyspiAArzy”, który został wydany specjalnie na okazję 25-lecia AA na Wyspach Brytyjskich. Dostępny był w cenie akredytacji na zlocie w Stirling, a także jest jeszcze dostępny u niektórych kolporterów intergrup. Nakład był ograniczony, toteż po wyprzedaniu nie będzie dostępny na stoliku kolporterów. Uczestniczyliśmy również wspólnie nad opracowaniem kolejnego, 51-tego numeru biuletynu. Ukaże się on w grudniu tego roku, toteż będzie dostępny na styczniowym spotkaniu Intergrupy Midlands. Jednomyślnie przegłosowaliśmy pomysł na ukazanie się nowej stałej pozycji WyspiAArzy, w której będą zamieszczane artykuły na temat: Wdzięczność. Jeśli… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie finansowe ze spotkania Intergrupy Midlands – listopad 2019

Sprawozdanie finansowe ze spotkania Intergrupy Midlands – listopad 2019 Wpłaty: Zwrot kosztów z 25-lecia AA w Szkocji £399 Grupa AA „Horyzont” z Gloucester £50 Grupa AA „Oaza” z Derby £50 Grupa AA „Przebudzenie” z Northampton £150 Grupa AA „Uwierzyliśmy” z Bristol £40 Grupa AA „Pokora” z Rugby £30 Grupa AA „Jedność” z Birmingham £40 Grupa AA „Krok Po Kroku” z Nottingham £20 Grupa AA „Matka Mądrych” z Peterborough £20 Grupa AA „Forest” z Nottingham £60 Kapelusz Intergrupy: £19.35 Suma: £878.35 Wydatki: Opłata za PIK £12 Opłata za salę £20 Zwrot za rozdane ulotki 60 sztuk £3 Kawa, Herbata – zwrot dla grupy „Jedność” £10 Dojazdy Rzecznik intergrupa+West Bromwich £48 Dojazdy… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie finansowe ze zlotu w Szkocji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZE ZLOTU 25 LECIA POLSKOJĘZYCZNYCH GRUP AA W UK – 11-13 PAŹDZIERNIK 2019 W SZKOCJI – STIRLING Całkowita kwota jaką mieliśmy do dyspozycji na organizację Zlotu to : 4250 funtów, z czego wykorzystaliśmy 3746.43 funtów. ( dla czytelniejszego sprawozdania kwoty zwrotu dla Intergrup zostały zaokrąglone do pełnego funta) W Zlocie udział wzięło 212 akredytowanych plus dzieci. WPŁYWY AKREDYTACJA 212 x 18 FUNTÓW 3816.00 KAPELUSZE 7 TRADYCJI 135.00 AL- ANON – WPŁATA NA SPRAWY ORGANIZACYJNE – 59.00 RAZEM 4010.00 WYDATKI INTERGRUPA IRLANDIA (WYDATKI NA MIEJSCU) DODRUK PROGRAMU 20.00 DJ 100.00 RAZEM 120.00 INTERGRUPA LONDYN BILETY DLA SPIKERA 172.58 WYNAJEM SALI 1040.00 RAZEM 1212.58 INTERGRUPA MIDLANDS WYNAJEM SALI 260.00 NOCLEGI… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie finansowe Intergrupy Midlands z 7 września 2019

Sprawozdanie finansowe Intergrupy Midlands z 7 września 2019.Saldo z 6 lipca 2019 roku 628,38 +272,17na zlot radosci.Wpłaty grup West bromwich 20f,Coventry 30f,Nothingam 60f,Birmigham 50f,Northampton 130f, Nottingham Krok za Krokiem 60f,Piterborough Matka Mądrych 20f,Kapelusz 16f.Suma wpłat 386f.Wydatki Wiesiek dojazd 24f,Krzysiek dojazd 20f,Skarbnik 30f,Grzesiu za serwer 34,74f Pakiet startowy dla grupy Matka Mądrych 30f,Dla kolporter 26,20 na literaturę,Sala 20f,koszt pliku 20,71f,Łukasz dojazd 10f,21,50f na literaturę dla bezdomnych z Oxfordu, 10f dla grupy Birmigham na kawę cukier.Suma wypłat 247,15f.Zostalo przekazane 200f na następny zlot radości na dzisiejszy dzień kwota odłożona na zlot to 472,17f.Saldo finansowe Intergrupy Midlands wynosi 567,23f+472,17f.

Czytaj

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Midlands: 7 września 2019

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Midlands: 7 września 2019, Polish Millenium House, Birmingham – 11:00-15:00. W spotkaniu wzięło udział 17 uczestników AA. Sprawozdania służb intergrupy – najistotniejsze punkty:  Krzysiek, skarbnik IM, przekazał stan finansów i zaproponował przekazanie £200 na fundusz przyszłorocznego Święta Radości, która to propozycja została pozytywnie przegłosowana przez Sumienie Intergrupy  Karol, kronikarz IM, przedstawił swoją pracę związaną z Kroniką Intergrupy, która jest dostępna do wglądu na grupie „Jedność”, Birmingham, która spotyka się w Polish Millenium House. Padła propozycja stworzenia kroniki online, aby każdy służebny/AA miał w nią wgląd, jednak trzeba było by zrobić to w taki sposób, aby nie łamać anonimowości, toteż sprawa pozostaje na razie otwarta.… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds organizacji 25lecia AA w Szkocji

Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds organizacji 25lecia AA w Szkocji Spotkanie odbyło się 30 maja 2019 1) zaproszenie dla służebnych BSK i Regionu Europa zostanie wysłane do końca czerwca. Zwłoka jest spowodowana wyborem nowego Dyrektora BSK, które odbędzie się w czerwcu. 2) W związku z brakiem funduszy w Intergrupie Irlanndia następujące Intergrupy zwiększyły swój wkład finansowy o : Intergrupa Londyn £200 Intergrupa Midlands £250 Intergrupa Szkocja £100. Intergrupa Północ będzie ten temat omawiać w czerwcu na swoim spotkaniu. 3) Prace nad gadżetami pamiątkowym są w trakcie. Zajmuje się tym Intergrupa Szkocja 4) Omawiane zostały propozycje dekoracji sali. Następne spotkanie odbędzie 20 czerwca 2019.

Czytaj

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Midlands 18 maj 2019

Spotkanie intergrupy odbyło się 18 maja 2019 w godzinach 11:00 – 15:00 w Polish Millenium House w Birmingham. W spotkaniu wzięło udział 7 uczestników. Plan spotkania: 1.Przywitanie się modlitwą „Jestem Odpowiedzialny” Sprawozdania Służb Intergrupy. Podsumowanie VI Zlotu Radości. 25-lecie AA na Wyspach – przedstawienie nowych informacji. Relacje z grup. Głosowanie. Sprawy Różne. Kluczowe sprawy:  21 września w West Bromwich odbędzie się kolejne Spotkanie Służebnych Intergrup  VI Zlot Radości spełnił swoje zadanie, jednak fundusz zebrany na to święto okazał się niewystarczający, toteż poprzez głosowanie zwiększono fundusz na przyszłoroczny Zlot Radości do kwoty £800. Czekamy na chętnych do organizacji VII Zlotu Radości.  Poszukujemy osoby do pomocy Administratorowi Strony, głównie… Czytaj dalej

Czytaj

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS 23 MARZEC 2019

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS 23 MARZEC 2019 Spotkanie rozpoczęło się o godz 11:00 tekstem powitalnym “Jestem odpowiedzialny”. Następnie służebni Intergrupy zdali sprawozdanie ze swoich służb. PIK – Łukasz : służba przebiega dobrze, jestem w ciągłym kontakcie z zespołem PIKu. Poczta głosowa działa poprawnie, służbę odsłuchiwania sekretarki objął Adam z Leicester. Koordynator dyżurów pełni dobrze swoją służbę i nie ma większych problemów z ustalaniem dyżurów. Na ostatniej Intergrupie zostały przeprowadzone warsztaty służby telefonicznej po których to do służby dołączyło 7 dyżurnych. W lutym uczestniczyłem w spotkaniu na Skypie łączników internetowych i administratorów stron internetowych. Ustaliliśmy, że listę 12krokowców będzie aktualizował koordynator PIKu, a następnie przekazywał do Ilony z Londynu w… Czytaj dalej

Czytaj

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS 19 STYCZEŃ 2019

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS 19 STYCZEŃ 2019 Spotkanie Intergrupy zaczęło się o godz 11.00 tekstem “Jestem odpowiedzialny”. W perwszej części odbyły się Warsztaty Służby Telefonicznej PiK, które przygotowali i przeprowadzili Koordynatorzy naszego PiKu – Łukasz i Krzysiek. Podczas warsztatów uzupełniono listę chętnych na dyżurnego PiKu. Po przerwie sprawozdania ze swoich służb zdali służebni Intergrupy. Rzecznik Waldek – służba przebiega bez problemu. Ponieważ kończy mi się dwuletni okres służby, to na następnym spotkaniu Intergupy będzie wybierany nowy Rzecznik, który poprawdzi Intergupę od maja(lub czerwca – w zależności od terminu Intergrupy) 2019. Służba Mailowa – Katarzyna: skrzynka mailowa jest sprawdzana codziennie, generalnie polega na szukaniu dwunastokrokowców dla cierpiących alkoholików, kierowaniu ich… Czytaj dalej

Czytaj