Sprawozdanie ze spotkania intergrupy midlands 09/11/2019
Rozpoczęcie spotkania 11:00
W spotkaniu wzięło udział 12 uczestników.
Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy “Jestem odpowiedzialny” przeczytane zostały teksty
wstępne oraz kroki i tradycje.
Kolejno każdy uczestnik przedstawił się z imienia .
Odbył się warsztat tradycji trzeciej przygotowany przez Marcina
Po przedstawieniu tradycji nastąpiła wymiana doświadczeń odnośnie tradycji trzeciej
dziękujemy Marcinowi za przygotowanie warsztatu. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się
warsztat tradycji czwartej który przygotuje Kuba z Birmingham
Sprawozdanie służb intergrupy :
Maciej łącznik internetowy:
Zdał relację z przebiegu służby, służba przebiega bez zakłóceń, strona działa właściwie
Stanisław kolporter :
Przedstawił Stan kasy 1737,25 f budżet to 1600f. Nadwyżkę z funduszu literatury przekaże
do kasy IM faktury do wglądu. Nowe wydanie “wyspiAArzy” w ilości 30 sztuk rozszedł się po
grupach. Stare wydania “wyspiAArzy” które zalegały na stoliku kolportera zostały rozdane na
25 leciu AA na wyspach część przekazana grupie w Oxford.
Nasza intergrupa udzieliła wsparcia na zlocie 25 lecia AA gdzie cień kolportera Marcin
pojechał z literaturą by zasilić tamtejszy stolik kolportera.
Prośba o do drukowanie ulotek informacyjnych
Kolejne wydanie wyspiarza dostępne od grudnia w sprzedaży również pojawi się kalendarz
na 2020 rok,etui na “Historię AA w Polsce, długopisy i breloki z logiem 45 lecia AA w Polsce
Krzysztof koordynator PIK :
Zdał relację z przebiegu służby
W styczniu kończy się Krzysztofowi i Łukaszowi służba. Zgłosiło się 2 kandydatów do
przejęcia służby
Wiesław rzecznik : zdał relację z przebiegu służby
Członek redakcji wyspiAArzy : zdał relację z przebiegu służby. Powstanie nowa rubryka
“wdzięczność” gdzie członkowie Wspólnoty będą mogli dzielić się swymi radościami z
trzeźwego życia. Zachęca do pisania i dzielenia się doświadczeniem.
Seminarium służb intergrup (west Bromwich) organizacja dopięta na ostatni guzik liczyliśmy
na większą frekwencję, służebni postarali się o wspaniałe warunki za co jesteśmy bardzo
wdzięczni. Sprawozdanie do wglądu .
Waldek brał udział w organizacji zlotu 25 lat AA na Wyspach. Zdał relację wraz ze
sprawozdaniem finansowym które jest do wglądu u mandatariuszy
Krzysiek skarbnik nie mógł wziąć udziału w spotkaniu z powodów osobistych. Rzecznik
Wiesiek zastąpił tę służbę
Krzysztof w zastępstwie za Tomka przedstawił wstępny plan zlotu radości na przyszły rok
który odbędzie się 30.05.2020 w Banbury. Jest już zarezerwowana sala , ulotki i DJ. Trwa
organizacja spikerów .
Zgłosił się kandydat na sekretarza IM
Kuba z Birmingham po głosowaniu objął tę służbę
Powstała sugestia odnośnie konta bankowego IM
Tomek z peterborough zaproponował polską wersję zestawu ” Who?me” rozdawanego na
angielskich mitingach nowicjuszom
Relacje z grup :
Derby “Oaza” miting odbywa się w każdą sobotę od 17. Przychodzi od 10 do 20 osób. Grupa
pracuje na programie jest około 5 sponsorów gotowych do sponsorowania
Bristol miting odbywa się w każdą środę o godzinie 19 :30. Służby objęte, grupa pracuje na
programie
Peterborough “Matka Mądrych ” miting odbywa się w każdą niedzielę od 17 do 18:30 każdy
miting jest spikerki zapraszamy spikerów do dzielenia się doświadczeniem.
Birmingham “Jedność ” mitingi odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11.Grupa pracuje
na programie. Ostatni miting miesiąca jest mitingiem spikerskim. Służby są objęte