Spotkanie intergrupy odbyło się 18 maja 2019 w godzinach 11:00 – 15:00 w Polish Millenium House w Birmingham. W spotkaniu wzięło udział 7 uczestników.
Plan spotkania:
1.Przywitanie się modlitwą „Jestem Odpowiedzialny”

  1. Sprawozdania Służb Intergrupy.
  2. Podsumowanie VI Zlotu Radości.
  3. 25-lecie AA na Wyspach – przedstawienie nowych informacji.
  4. Relacje z grup.
  5. Głosowanie.
  6. Sprawy Różne.

Kluczowe sprawy:
 21 września w West Bromwich odbędzie się kolejne Spotkanie Służebnych Intergrup
 VI Zlot Radości spełnił swoje zadanie, jednak fundusz zebrany na to święto okazał się niewystarczający, toteż poprzez głosowanie zwiększono fundusz na przyszłoroczny Zlot Radości do kwoty £800. Czekamy na chętnych do organizacji VII Zlotu Radości.
 Poszukujemy osoby do pomocy Administratorowi Strony, głównie do obsługi maili o pomoc AA. Potrzeba do tego podstawowej znajomości obsługi komputera. Także potrzebny jest AA do kontaktu z York w celu uaktualnienia spisu polskojęzycznych mitingów, jako że w spisie angielskiego AA widnieją nieistniejące grupy.
 Drogą głosowania uznaliśmy, że intergrupie potrzebna jest służba Członka Redakcyjnego WyspiAArza. Służbę tę objął Wiesiek z Leicester.
 Sumienie Intergrupy ustaliło, iż od przyszłego numeru naszego biuletynu, w biuletynie będzie drukowany spis mitingów wszystkich grup naszej intergrupy.
 Poprzez dyskusję i głosowanie Sumienie Intergrupy ustaliło, iż od kolejnego spotkania intergrupy odbywać się będą warsztaty Tradycji AA, przygotowywane przez służebnych intergrupy. W lipcu, Tradycję Pierwszą oraz warsztat odpowiedzialności poprowadzi Krzysiek z Northampton, cień rzecznika. Serdecznie zapraszamy mandatariuszy grup, jako że służba mandatariusza wiąże się ze znajomością Tradycji AA.
 Szukamy chętnego do objęcia pod koniec roku służby Koordynatora PIK.
 Sekretarz intergrupy zrezygnował ze swojej służby, toteż nastąpił wakat w tej służbie.
Ponawiam także w związku z tym prośbę do grup o pisemne relacje (na poprzedni apel odpowiedziała jedynie grupa „Pokora” z Rugby), ponieważ w ten sposób łatwiej i szybciej będzie można zebrać niezbędne informacje z grup i umieścić je w sprawozdaniu i/lub biuletynie.
 29 czerwca w sobotę w godz. 14:00-16:00 grupa AA w Northampton zaprasza na warsztaty Kroku 4, 5 i 6 – prowadzący Krzysztof, lektor – Marzena z Londynu. Odbędą się 2 spikerki.
 Grupa AA z Gloucester prosi o wsparcie we frekwencji, ponieważ z powodu jej braku, mitingi mogą zostać zawieszone.

Kolejne spotkanie intergrupy: 6 lipca 2019, godz. 11:00, Polish Millenium House.