Dopisując swój e-mail zostaniesz dołączony/dołączona do naszej wewnętrznej niekomercyjnej listy mailingowej. Służy ona wyłącznie potrzebom wewnętrznej komunikacji między nami i nie będzie nigdy wykorzystywana do innych celów ani udostępniana podmiotom zewnętrznym. Zawsze też będziesz miał/miała możliwość zrezygnowania z uczestnictwa w tej liście bez zbędnych formalności a twoj e-mail zostanie usunięty z naszej bazy.  

Jeśli chcesz otrzymywać emaile z regionu Europa, musisz wybrać odpowiednie pole a twój email zostanie wysłany do łącznika internetowego regionu, celem dopisania go do ich bazy danych. 


[Form id="15"]