Informacja publiczna jest służbą w ramach każdej grupy AA, intergrupy czy innych struktur AA, która zajmuje się dotarciem z informacją o naszej działalności do szeroko rozumianych grup zawodowych i środowisk, które w swoim działaniu mogą przekazać wiadomość o naszym istnieniu i dzałaniu tym, którzy nas potrzebują tzn. cierpiącym alkoholikom. Profesjonaliści różnych służb socjalnych czy medycznych, policji czy instytucji penitencjarnych, duchowni i osoby pracujące w organizacjach charytatywnych, w końcu ludzie mediów – wszyscy oni potrzebują, rzelnego źródła informacji. Ich obraz AA może być bowiem bardzo zróżnicowany i ulegać rozmaitym zniekształceniom, i jest to nasz obowiązek aby kształtować go we właściwy sposób. Nikt też za nas nie rozpowszechni informacji o naszych mityngach i innych działaniach jeżeli sami o to nie zadbamy.

W tym celu nasza Intergrupa powołała służbę Koordynatora Informacji Publicznej. W tym momencie służbę tę pełni Grzegorz B. z Coventry. Z Koordynatorem IP można skontaktować się wysyłając maila na adres: publicinfo@intergrupamidlands.co.uk

Wiecej o informacji publicznej

Informacja Publiczna w grupie AA (doświadczenia w UK)

To grupa ma się zająć informacją publiczną Grupa AA jest tą strukturą, która niesie posłanie AA na swoim obszarze. Wbrew wyobrażeniom niektórych, intergrupy, regiony czy służby krajowe są w tej …

For English speakers – This is Polish AA intergroup in the UK

Who we are and what we are. Dear Friend, You have cast your eyes on the website of …