Jeśli masz pomysł na zamieszczenie informacji, artykułu bądź czegokolwiek związanego z AA w Biuletynie, bądź jeśli masz uwagi lub sugestie bądź jakąkolwiek inną sprawę związaną z Biuletynem, napisz na: biuletyn@intergrupamidlands.co.uk