Informacja Publiczna.

Informacja publiczna jest służbą w ramach każdej grupy AA, intergrupy czy innych struktur AA, która zajmuje się dotarciem z informacją o naszej działalności do szeroko rozumianych grup zawodowych i środowisk, które w swoim działaniu mogą przekazać wiadomość o naszym istnieniu i dzałaniu tym, którzy nas potrzebują tzn. cierpiącym alkoholikom. Profesjonaliści różnych służb socjalnych czy medycznych, policji czy instytucji penitencjarnych, duchowni i osoby pracujące w organizacjach charytatywnych, w końcu ludzie mediów – wszyscy oni potrzebują, rzelnego źródła informacji. Ich obraz AA może być bowiem bardzo zróżnicowany i ulegać rozmaitym zniekształceniom, i jest to nasz obowiązek aby kształtować go we właściwy sposób. Nikt też za nas nie rozpowszechni informacji o naszych mityngach… Czytaj dalej

Czytaj