Dostaliśmy pomoc, teraz czas ją oddać.

Jesteśmy wspólnotą Anonimowych Alkoholików na terenie Wielkiej Brytanii. Wspieramy się wzajemnie w zdrowieniu z Alkoholizmu. Jeśli czujesz, że sam nie dajesz sobie rady, pijesz i niszczysz swoje życie, życie swoich bliskich i masz już dosyć takiego życia, spróbuj skontaktować się z kimś z nas. Wspólnota AA pomogła nam stanąć na nogi mimo iż kiedyś znajdowaliśmy się w ciężkiej sytuacji (często beznadziejnej). Opuszczeni i samotni, postanowiliśmy spróbować drogi z AA. Ku zdziwieniu wielu z nas, przestaliśmy pić. Dziś nie pijemy i staramy się pomagać innym, tak jak nam kiedyś udzielono pomocy i wsparcia. Nie możemy nic obiecać ponieważ to Ty sam musisz zdecydować czy chcesz uporać się ze swoim problemem. Możemy… Czytaj dalej

Czytaj

Londyn – Miasto uzależnień.

Anonimowi Alkoholicy Polskojęzyczna Wspólnota AA na Terenie Wielkiej Brytanii www.aalondyn.org Londyn – Miasto uzależnień. Perivale, piątek wieczorem, tuż przed co tygodniową kolekcją śmieci. Pojemniki po brzegi wypełnione butelkami, puszkami. Przecież Londyn to miasto zabawy, chciałoby się rzec, życie jest szybkie, intensywne, wszyscy tu piją nie tylko Polacy. Jednak wszystkie te tak obficie wypełnione pojemniki zawierają puszki samych Polskich marek. Jak donoszą media coraz więcej emerytów jest przyjmowanych do szpitali z powodu dolegliwości związanych z nadużywaniem alkoholu (1). Na nasze polskojęzyczne grupy AA w Wielkiej Brytanii coraz częściej trafiają starsi ludzie, dziadkowie, babcie na emeryturze którzy przyjechali do Londynu pomóc swoim dzieciom. W obcym środowisku bez swoich przyjaciół i znajomości języka… Czytaj dalej

Czytaj

Jak to działa?

Poniższy tekst pochodzi z rozdziału V książki “Anonimowi Alkoholicy” Rzadko się zdarza, by doznał niepowodzenia ktoś, kto postępuje zgodnie z naszym programem. Nie wracają do zdrowia ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą całkowicie poddać się temu prostemu programowi. Zazwyczaj są to mężczyźni i kobiety, którzy z natury swojej nie są zdolni do zachowania uczciwości wobec samych siebie. Istnieją tacy nieszczęśnicy. To nie ich wina. Tacy się po prostu urodzili. Z natury swej nie są zdolni pojąć, a tym bardziej rozwinąć, sposobu postępowania, który wymaga bezwzględniej uczciwości. Ich szanse na powodzenie są znikome. Istnieją także ludzie, których cierpienie wypływa z głębokich zaburzeń emocjonalnych lub umysłowych, ale wielu z nich wraca… Czytaj dalej

Czytaj

Czego nie robi AA?

1.  Nie rejestruje uczestników; 2.  Nie angażuje się w badania, ani ich nie finansuje; 3.  Nie włącza się do jakichkolwiek komisji czy agend społecznych; 4.  Nie śledzi ani nie kontroluje swoich uczestników; 5.  Nie stawiaja diagnoz lekarskich i nie udziela porad psychiatrycznych; 6.  Nie daje leków i nie zapewnia zwolnień lekarskich, usług pielęgniarskich, sanatoryjnych, zatrudnienia; 7.  Nie oferuje usług religijnych; 9.  Nie pomaga w sprawach mieszkaniowych, życiowych, finansowych i socjalno-bytowych; 10. Nie udziela porad rodzinnych ani zawodowych; 11. Nie obiecuje nikomu rozwiązania problemów życiowych.

Czytaj

12 Kroków AA

Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików Krok Pierwszy Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne. Krok Drugi Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Krok Trzeci Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy. Krok Czwarty Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną. Krok Piaty Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Krok Szósty Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. Krok Siódmy Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Krok Ósmy Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok… Czytaj dalej

Czytaj

12 Tradycji AA

Dwanaście Tradycji Anonimowych Alkoholików   Tradycja Pierwsza Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA. Tradycja Druga Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą. Tradycja Trzecia Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia. Tradycja Czwarta Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości. Tradycja Piąta Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Tradycja Szósta Grupa AA… Czytaj dalej

Czytaj