1.  Nie rejestruje uczestników;


2.  Nie angażuje się w badania, ani ich nie finansuje;


3.  Nie włącza się do jakichkolwiek komisji czy agend społecznych;


4.  Nie śledzi ani nie kontroluje swoich uczestników;


5.  Nie stawiaja diagnoz lekarskich i nie udziela porad
psychiatrycznych;


6.  Nie daje leków i nie zapewnia zwolnień lekarskich, usług
pielęgniarskich, sanatoryjnych, zatrudnienia;


7.  Nie oferuje usług religijnych;


9.  Nie pomaga w sprawach mieszkaniowych, życiowych, finansowych
i socjalno-bytowych;


10. Nie udziela porad rodzinnych ani zawodowych;


11. Nie obiecuje nikomu rozwiązania problemów życiowych.


WYKAZ MITYNGÓW