Informacja Publiczna w grupie AA (doświadczenia w UK)

To grupa ma się zająć informacją publiczną Grupa AA jest tą strukturą, która niesie posłanie AA na swoim obszarze. Wbrew wyobrażeniom niektórych, intergrupy, regiony czy służby krajowe są w tej kwesti jedynie po to aby pomóc. Jednocześnie to grupa czerpie bezpośrednie korzyści z takiego działania w postaci nowych członków. Co praktycznie mogą więc zrobic nasze grupy tu w UK? Najpierw rzeczy podstawowe czyli “amunicja” Tak jak żołnierz potrzebuje naboi aby podjąć walkę, tak i my potrzebujemy narzędzi do robienia informacji publicznej. Narzędzia te mogą być elektronicze (materiały do wysyłki drogą elekroniczną, profile grup widoczne w internecie, ogłoszenia w internecie) oraz fizyczne (plakaty, ulotki, wizytówki, wzorce korespondecji). Uczestnicząc w Intergrupie Midlands… Czytaj dalej

Czytaj

For English speakers – This is Polish AA intergroup in the UK

Who we are and what we are. Dear Friend, You have cast your eyes on the website of Polish AA (Alcoholics Annonymous) Intergroup – Midlands. We are basically a coordinating committee for 23 Polish-speaking AA groups that are based in our region. Apart from the Midlands, there are many more Polish AA groups in the UK (about 90) and they are part of various AA structures both Polish and British alike. If you are looking for help and advice for a Polish speaker who may have a problem with drinking, this is definitely a place to find some information. You can recommend this site to that person with full confidence… Czytaj dalej

Czytaj