NIESIENIE POSŁANIA AA POPRZEZ SŁUŻBĘ INFORMACYJNĄ INTERGRUPY MIDLANDS

Dokument PDF-Kolor W służbie informacyjnej AA wyróżniamy dwie zasadnicze role: – dyżurny telefoniczny (telefon informacyjny) – 12-stokrokokowiec Obydwie te role są bardzo istotne dla funkcjonowania służb informacyjnych: Dyżurny telefoniczny Jest po to aby udzielić pierwszej i podstawowej informacji o tym czym AA jest i jakie są możliwości uczestnictwa we Wspólnocie na danym terenie. W przypadku gdy osobą dzwoniącą jest alkoholik szukający pomocy – dyżurny może zasugerować przekazanie tego kontaktu do 12-stokrokowca mieszkającego jak najbliżej miejsca zamieszkania tej osoby. Jeśli takiej chęci kontaktu nie słyszymy to naszą rolą jest jedynie zaproszenie alkoholika do najbliższej polsko-języcznej grupy AA. ROLA DYŻURNEGO NIE POLEGA NA „NIESIENIU POSŁANIA” – DYŻURNY UDZIELA PROSTEJ I JEDNOZNACZNEJ INFORMACJI… Czytaj dalej

Czytaj