Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Midlands: 7 września 2019

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Midlands: 7 września 2019, Polish Millenium House, Birmingham – 11:00-15:00. W spotkaniu wzięło udział 17 uczestników AA. Sprawozdania służb intergrupy – najistotniejsze punkty:  Krzysiek, skarbnik IM, przekazał stan finansów i zaproponował przekazanie £200 na fundusz przyszłorocznego Święta Radości, która to propozycja została pozytywnie przegłosowana przez Sumienie Intergrupy  Karol, kronikarz IM, przedstawił swoją pracę związaną z Kroniką Intergrupy, która jest dostępna do wglądu na grupie „Jedność”, Birmingham, która spotyka się w Polish Millenium House. Padła propozycja stworzenia kroniki online, aby każdy służebny/AA miał w nią wgląd, jednak trzeba było by zrobić to w taki sposób, aby nie łamać anonimowości, toteż sprawa pozostaje na razie otwarta.… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds organizacji 25lecia AA w Szkocji

Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds organizacji 25lecia AA w Szkocji Spotkanie odbyło się 30 maja 2019 1) zaproszenie dla służebnych BSK i Regionu Europa zostanie wysłane do końca czerwca. Zwłoka jest spowodowana wyborem nowego Dyrektora BSK, które odbędzie się w czerwcu. 2) W związku z brakiem funduszy w Intergrupie Irlanndia następujące Intergrupy zwiększyły swój wkład finansowy o : Intergrupa Londyn £200 Intergrupa Midlands £250 Intergrupa Szkocja £100. Intergrupa Północ będzie ten temat omawiać w czerwcu na swoim spotkaniu. 3) Prace nad gadżetami pamiątkowym są w trakcie. Zajmuje się tym Intergrupa Szkocja 4) Omawiane zostały propozycje dekoracji sali. Następne spotkanie odbędzie 20 czerwca 2019.

Czytaj

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Midlands 18 maj 2019

Spotkanie intergrupy odbyło się 18 maja 2019 w godzinach 11:00 – 15:00 w Polish Millenium House w Birmingham. W spotkaniu wzięło udział 7 uczestników. Plan spotkania: 1.Przywitanie się modlitwą „Jestem Odpowiedzialny” Sprawozdania Służb Intergrupy. Podsumowanie VI Zlotu Radości. 25-lecie AA na Wyspach – przedstawienie nowych informacji. Relacje z grup. Głosowanie. Sprawy Różne. Kluczowe sprawy:  21 września w West Bromwich odbędzie się kolejne Spotkanie Służebnych Intergrup  VI Zlot Radości spełnił swoje zadanie, jednak fundusz zebrany na to święto okazał się niewystarczający, toteż poprzez głosowanie zwiększono fundusz na przyszłoroczny Zlot Radości do kwoty £800. Czekamy na chętnych do organizacji VII Zlotu Radości.  Poszukujemy osoby do pomocy Administratorowi Strony, głównie… Czytaj dalej

Czytaj

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS 23 MARZEC 2019

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS 23 MARZEC 2019 Spotkanie rozpoczęło się o godz 11:00 tekstem powitalnym “Jestem odpowiedzialny”. Następnie służebni Intergrupy zdali sprawozdanie ze swoich służb. PIK – Łukasz : służba przebiega dobrze, jestem w ciągłym kontakcie z zespołem PIKu. Poczta głosowa działa poprawnie, służbę odsłuchiwania sekretarki objął Adam z Leicester. Koordynator dyżurów pełni dobrze swoją służbę i nie ma większych problemów z ustalaniem dyżurów. Na ostatniej Intergrupie zostały przeprowadzone warsztaty służby telefonicznej po których to do służby dołączyło 7 dyżurnych. W lutym uczestniczyłem w spotkaniu na Skypie łączników internetowych i administratorów stron internetowych. Ustaliliśmy, że listę 12krokowców będzie aktualizował koordynator PIKu, a następnie przekazywał do Ilony z Londynu w… Czytaj dalej

Czytaj

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS 19 STYCZEŃ 2019

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS 19 STYCZEŃ 2019 Spotkanie Intergrupy zaczęło się o godz 11.00 tekstem “Jestem odpowiedzialny”. W perwszej części odbyły się Warsztaty Służby Telefonicznej PiK, które przygotowali i przeprowadzili Koordynatorzy naszego PiKu – Łukasz i Krzysiek. Podczas warsztatów uzupełniono listę chętnych na dyżurnego PiKu. Po przerwie sprawozdania ze swoich służb zdali służebni Intergrupy. Rzecznik Waldek – służba przebiega bez problemu. Ponieważ kończy mi się dwuletni okres służby, to na następnym spotkaniu Intergupy będzie wybierany nowy Rzecznik, który poprawdzi Intergupę od maja(lub czerwca – w zależności od terminu Intergrupy) 2019. Służba Mailowa – Katarzyna: skrzynka mailowa jest sprawdzana codziennie, generalnie polega na szukaniu dwunastokrokowców dla cierpiących alkoholików, kierowaniu ich… Czytaj dalej

Czytaj

SPRAWOZDANIE INTERGRUPY MIDLANDS LISTOPAD 2018

SPRAWOZDANIE INTERGRUPY MIDLANDS LISTOPAD 2018 Spotkanie Intergrupy Midlands 27.11.2018 Rozpoczęcie godz 11:00 słowami „jestem odpowiedzialny”. – sprawozdanie służebnych intergrupy Skarbnik – Krzysiek Gloucester £593.86 w kasie gotówki plus £500 odłożone na zlot radości 2019 I jeszcze 15 złotych polskich. Wszystko mamy poplacone. Sprawozdanie również dostępne jest na stronie intergrupy. Kasia-Bristol służba tel i mailowa W październiku był jeden tel w listop 3 telefony, służba przebiega fajnie jak to ujęła Kasia. Służba mailowa przebiega również dobrze. Wiesław – kolporter Bądźmy dumni z naszej intergrupy, postarał się zmniejszyć ceny literatury. Są cztery nowe pozycje wiec zapraszamy do zakupów. Wiesiek poprosił o dofinansowanie £50 do budżetu literatury na zakup nowych jeszcze pozycji. Stan… Czytaj dalej

Czytaj

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERGRUPY MIDLANDS – LISTOPAD 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERGRUPY MIDLANDS – LISTOPAD 2018 WPŁATY WESTBROM 30.00 COVENTRY 30.00 LEICESTER 30.00 RAGBY 20.00 NOTTINGHAM 50.00 DERBY 100.00 BIRMINGHAM 160.00 CORBY 80.00 NORTHAMPTON 80.00 BRISTOL 30.00 NOTTINGHAM (KROK ZA KROKIEM) 50.00 KAPELUSZ 30.50 ZWROT Z ZALICZKI WARSZTATY SŁUŻB WESTBROM (KAROL) 23.02 RAZEM 713.52 WYDATKI STRONA SPIKERKI AA 58.00 DOJAZD SKARBNIK 30.00 DOJAZD SEKRETARZ 20.00 KOORDYNATOR PIK 10.00 KOSZT WARSZTATÓW SŁUŻB INTERGRUP – WESTBROM 145.00 DOJAZD KOLPORTER 23.00 DOJAZD KOLPORTERA NA WARSZTATY 20.00 DOFINANSOWANIE LITERATURY 150.00 DOJAZD ZBYSZEK BIULETYN 29.00 BIULETYN 45.00 SALA 20.00 DOFINANSOWANIE OGŁOSZEŃ AA W WIĘZIENIACH W UK 30.00 RAZEM 580.00 SALDO ( WPŁYWY – WYDATKI) 133.52 SALDO KOŃCOWE SALDO POPRZEDNIE 593.86 SALDO Z LISTOPADA 133,52… Czytaj dalej

Czytaj

ROZLICZENIE FINANSOWE INTERGUPA MIDLANDS WRZESIEŃ 2018

ROZLICZENIE FINANSOWE INTERGUPA MIDLANDS WRZESIEŃ 2018 WPŁATY Westbrom £30.00 Coventry £60.00 Rugby £30.00 Nottingham £30.00 Gloucester £40.00 Derby £57.00 Birmingham £100.00 Northampton £50.00 Nottingham-Krok Za Krokiem £20.00 Kapelusz £43.20 RAZEM £460.20 WYDATKI Grzesiek – paliwo £20.00 Zbyszek – Biuletyn £45.00 Krzysiek – dojazd (Delegat) £16.00 PIK+ulotki £82.29 Lukasz PIK – dojazd £10.00 Skarbnik – dojazd £30.00 Rzecznik – dojazd £10.00 Kolporter – dojazd £23.00 Londyn – współfinansowanie ogłoszenia £40.00 Sala £20.00 Zaliczka na Spotkanie Służb £60.00 Zaliczka na wynajem sali – 25lecie AA Szkocja £260.00 RAZEM £616.29 SALDO POPRZEDNIE £749.95 +15.00PLN WPŁATY £460.20 RAZEM £1210.15 + 15.00PLN WYDATKI £616.29 SALDO KOŃCOWE £593.86 + 15.00 PLN REZERWA NA ZLOT RADOŚCI £500.00… Czytaj dalej

Czytaj

Sprawozdanie intergrupa midlands 08.09.2018

Spotkanie rozpoczęliśmy słowami „Jestem Odpowiedzialny” Sprawozdania służebnych Waldek rzecznik Służba przebiega dobrze . Sekretarz Sekretarz przeprasza na nieobecność Służba przebiega dobrze . W zastępstwie zgłosił się Grzegorz administrator Grzegorz – łącznika internetowy Służba przebiega bez problemu, informacje zostają przesyłane między intergrupa a grupami o wydarzeniach z naszego regionu. Grzegorz wysłał wiadomość do grup w sprawie pytań do konferencji krajowej na nowy rok. Każda grupa może odpowiedzieć na pytania i wysłać odpowiedzi do łącznika intergrupy lub łącznika regionu. Grzegorz kontaktował się ze wszystkimi integrupami w Wielkiej Brytanii w sprawie warsztatów służb, które odbyć maja się 22.09.2018. Dostał kilka zwrotnych wiadomość z potwierdzeniem przybycia na warsztaty służb, lecz nie wszystkie intergrupy odpowiedziały.… Czytaj dalej

Czytaj

Spotkanie intergrupy Midlands 16.06.2018

Spotkanie rozpoczęliśmy słowami „Jestem Odpowiedzialny”   Zaraz po rozpoczęciu Waldek zabrał głos o stronach na FB. Również chce utworzyć grupę dla służebnych Intergrupy na WhatsApp, do której wszyscy chętni służebni Intergrupy oraz mandatariusze Grup mogliby należeć. Propozycja następnej intergrupy na pierwsza polowe 8 Września 2018 o Godzinie 11:00.   Sprawozdania służebnych   Łukasz – Koordynator Służby Telefonicznej: Sprawozdanie zostało przeczytane i rozdane. Telefonów było sporo z różnych regionów UK. Ulotki i ich koszt (1500szt) koszt w granicach £40 koszt wzrasta ze wzrostem ilości ulotek do 5000 szt £125. Ulotki zostaną rozdane na grupach a później w instytucjach tj polskich sklepach, przychodniach itd. 14 osób uprawnionych do głosowania. Jednogłośnie przegłosowaliśmy wydrukowanie… Czytaj dalej

Czytaj