W sobotę 3 wrzesnia 2022  odbędzie się kolejne spotkanie Intergrupy Midlands. 

Spotykamy się  w Leicester w godz. 13.00 – 17.00

Adres spotkania:

Leicester, Royal Hall Memorial Baptist Church , 147 Narborough Road ,

LE3 0PD ( wjazd od Upperton Road na parking prywatny kościoła)

PLAN SPOTKANIA 

1. Przywitanie się, przedstawienie się. Odczytanie tekstu

 ” Jestem odpowiedzialny “

2. Sprawozdania mandatariuszy.

Sprawy z Grup.

Przerwa 10 min

3. Sprawozdania  służb Intergrupy.  

Przerwa 15 min

4.  Biezace sprawy . Wolne wnioski.

5.  Wybory/głosowania. Podanie godzin ,    daty i miejsca  kolejnego spotkania.       Zakończenie.

 Proszę przedstawicieli grup o przygotowanie relacji / sprawozdań w formie pisemnej i/lub przeslanie

elektronicznie do sekretarza .

sekretarz@intergrupamidlands.co.uk

Wakaty :

– Czlonek Zespołu Redakcyjnego Biuletynu ” Wyspiarze” w sluzbie IM

– Koordynator  służby Informacji Publicznej 

-Archwista  Intergrupy Midlands 

– Koordynator Zlotu Radości w roku 2023

Chetnych do objęcia sluzby w naszej intergrupie zapraszam na nasze wrzesniowe spotkanie.

Zapraszam  serdecznie również mandatariuszy, reprezentantów grup  IM i wszystkich AA.

Życzę kolejnych spokojnych i trzeźwych 24 godzin. 

Pozdrawiam 

Rzecznik Intergrupy Midlands 

Stanislaw🙏