Grupa AA “Oaza” Corby informuje o zmianie godziny rozpoczęcia mitingu z godz.13:00 na godz.14:00. Od dnia 05.03.2022 mitingi naszej Grupy zaczynać się będą w soboty o godz 14:00 i trwać do godz.16:00.
Dzień mitingu i adres pozostaje bez zmian.