Spotkanie odbyło się w dniu 7 stycznia 2017roku od godziny 14stej do 18.30w Birmingham w Polish Milenium House

W spotkaniu brało udział 9ciu przedstawicieli grup jak i służebni Intergrupy oraz tzw obserwatorzy z innych grup.

Na początek przywitaliśmy się tekstem AA Jestem Odpowiedzialny po czym rzecznik Adam rozpoczął prowadzenie spotkania.

Pierwszym punktem były sprawozdania służb i tak:

Sekretarz-Służba przebiega spokojnie,wszelakie sprawozdania są w miarę płynnie redagowane i udostępniane na naszej stronie internetowej.

Skarbnik-Przedstawił stan kasy na dzień 7.01.2017 raport nie został wydrukowany aczkolwiek wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z funduszami jakimi dysponujemy i na co są wydawane.

Kolporter-Przedstawił raport z zasobów literatury. Na chwile obecna Intergrupa posiada pełen wachlarz literatury i ulotek zaakceptowanych przez BSK.

Koordynator do sporządzenia listy 12krokowcow oraz mapki z naniesionymi informacjami dotyczących lokalizacji sporządził takowe aczkolwiek wkradły się tam błędy w związku z tym mandatariusz Inergrupy zaproponował aby pod nieobecność koordynatora tymczasowo służbę przejął Waldemar z Hereford i spróbował uporządkować listę jak i mapkę.

Łącznik internetowy i koordynator strony www-Służba przebiega bez zakłóceń wszystkie wiadomości i informacje dodawane i rozsyłane są w miarę możliwości na bieżąco .

Mandatariusz-na chwile obecna nie ma do przekazania żadnych istotnych wiadomości jak sam podsumował „czas zabierać się za robotę”.

Cieniem rzecznika Intergrupy został Waldek z Hereford

Koordynator służby telefonicznej-Od końca Listopada 2016 zaczęła działać linia telefoniczna dla osób potrzebujących pomocy. Numer telefonu został umieszczony na naszej stronie internetowej więc jest łatwy do znalezienia i przekazania potrzebującym. Do dnia dzisiejszego było 2 połączenia od osób które maja problem z alkoholem i szukali pomocy. Dyżury pełnione są w dni powszednie od godziny 17stej do 21szej a w soboty i niedziele od 14stej do 20stej.Jest sporządzona lista osób które wyraziły chęć aby pełnić służbę dyżurnego. Numer tego telefonu jest czynny 24h jest możliwość przekierowań jak i nagrywania wiadomości na automatyczna sekretarkę gdy nie ma możliwości odebrania telefonu albo w tym czasie służba dyżurnego nie jest pełniona.

Prośba koordynatora o pomoc w realizacji tego projektu.

Po przerwie zostały podjęte rozmowy dotyczące zbliżającego się Zlotu Radości który odbędzie się 6 Maja w Birmingham w Polish Milenium House.

Poprzez akceptacje służebnych Intergrupy został powołany zespól ds. organizacji tegoż zlotu.

Został ustalony wstępny budżet na organizacje zlotu radości.

W trakcie dyskusji pojawiło się kilka pomysłów odnośnie programu tejże imprezy.

14sycznia 2017 odbyły się warsztaty w Corby dotyczyły one 10,11 i 12 kroku AA

W dniu 4marca w West Bromwitch rozpocznie się nowy cykl warsztatów które dotyczyć będą 12 tradycji AA a w szczególności pełnienie służb na grupach AA jak i wszystko co się z tym wiąże. Szczegóły dotyczące warsztatów zostaną podane w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej.

W kolejnym punkcie głos zabrał Zbyszek z Preston i jako nowo wybrany powiernik polskiego AA podzielił się z nami wrażeniami ze swoich pierwszych miesięcy tej służby:

– podkreślił że jest naszym powiernikiem wydelegowanym przez Region Europa, którego jesteśmy członkiem i w tym duchu reprezentuje nas w Radzie Powierników

– przekazał informacje z przebiegu i ustaleń Konferencji Krajowej AA w Polsce

– nadmienił że zbliżająca się w maju Konferencja Służb naszego regionu będzie miała za zadanie wybór nowych służb i w zachęcał osoby z naszej Intergrupy do zaangażowania się te działania

– odpowiedział również na kilka pytań, które zadano z sali między innymi o kwestie finansów służb krajowych, postęp i zawartość nowego wydania Wielkiej Księgi oraz kontynuacji działania naszej Intergrupy w ramach Regionu Europa.

Na koniec w ramach wolnych wniosków przedyskutowano następujące kwestie:

– możliwość opłacenia przez Intergrupe kosztów uczestnictwa cienia kolportera (Stanisław) w warsztatach kolporterów w Polsce – Rzecznik i Skarbnik zostali upoważnieni do rozważenia razem ze Stanisławem możliwości zorganizowania tego wyjazdu ale przy założeniu znalezienia w miarę rozsądnych cen biletów

Czesław zgłosił pomysł dla komitetu organizującego zlot radości o możliwości zaproszenia spikerów z Polski.Łącznik internetowy zadeklarował utworzenie dodatkowej zakładki na stronie Intergrupy w której umieszczane będą informacje dotyczące służb. Dodatkowo wraz z Mandatariuszem przygotowane jest forum na którym osoby z naszych grup będą mogli dyskutować na interesujące nas tematy.

Spotkanie zakonczylismy modlitwa o”Pogode Ducha”

Kolejne spotkanie Intergrupy odbędzie się 19 marca o godzinie 11,30 w Polish Milenium House w Birmingham.