Sprawozdanie ze spotkania intergrupy „Midlands”

Spotkanie odbyło się 6-tego listopada 2016 o godzinie 12stej i zakończyło się o godzinie 15stej .

W spotkaniu wzięli udział mandatariusze poszczególnych grup oraz osoby pełniące służbę w

intergrupie jak i osoby związane z AA nie pełniące żadnych służb.

Spotkanie nasze zostało poprowadzone przez rzecznika intergrupy Adama

Po przywitaniu i odczytaniu tekstu Jestem Odpowiedzialny zostały zdane krótkie raporty z

funkcjonowania służb intergrupy.

Sekretarz intergrupy – Bogdan

Służba przebiega bez problemów dobra współpraca z innymi osobami pełniącymi swoje służby.

Poprzednie sprawozdanie zostało zredagowane w przeciągu 1.5 tygodnia i zostało opublikowane

na naszej stronie internetowej. Link do sprawozdania //intergrupamidlands.co.uk/sprawozdania

Skarbnik-Marzena

Stan finansowy Intergrupy został przedstawiony do wglądu na intergrupie oraz wydrukowany

formacie A4 i rozdany osobom zainteresowanym.

Mandatariusz-Grzegorz

Mandatariusz przyznał ze jego służba ze względów osobistych nie jest prowadzona na 100% więc

zapytał czy jest ktoś chętny aby go zastąpić po dyskusji jaka się wywiązała w trakcie

intergrupa postanowiła udzielić votum zaufania ze względu na duże doświadczenie w pełnionej

służbie jak i wyrażoną chęć w dalszym niesieniu posłania.

Kolporter-Krzysztof

Na chwile obecna posiada pełny zakres literatury oraz jest w trakcie zamawiania nowej dostawy

książek. Ulotki na chwile obecna nie będą zamawiane ponieważ nie ma takiej potrzeby.

Kworum intergrupy na prośbę Mariusza podjęło decyzje o przekazaniu mu za

pośrednictwem kolportera literatury która zostanie dostarczona do wiezienia w Reditch.

Łącznik internetowy-Krzysztof

Pozostaje w kontakcie z innymi łącznikami. Pojawiła się osoba chętna która by chciała pełnić

funkcje „cienia”łącznika internetowego w najbliższym czasie uzgodnione zostaną szczegóły

współpracy informacja pojawi się na następnym spotkaniu intergrupy.

Uruchomiona została angielska wersja naszej strony internetowej która pozwoli nam na szersze

niesienie posłania na terenie UK.

Poza tym wszystko w normie i bez problemów.

Po zakończeniu sprawozdań ze służb i po krótkiej przerwie Rzecznik Adam poprowadził

dalszą część naszego spotkania.

Kasia oficjalnie zgłosiła ze grupa „Uwierzyliśmy” z Bristolu zgłasza akces do intergrupy Midlands.

Grupa otrzymała wsparcie w postaci pakietu startowego(literatura) informacje o mitingu dostępne

są na stronie internetowej //www.intergrupamidlands.co.uk/Sroda.php

Mandatariusz Grzegorz zaproponował aby intergrupa organizowała warsztaty które by były

ukierunkowane na funkcjonowanie grup temat został podjęty, padła propozycja aby

przedyskutować na grupach w jakiej formie i w jakim czasie takie warsztaty mogły by się

odbywać.

Intergrupa podjęła probe stworzenia służby telefonicznej

Była by to służba która składała by się z trzech filarów:

1 Koordynator służby telefonicznej .

2 Osoby chętne do pełnienia służby dyżurnego .

3 Lista osób chętnych do pełnienia służby 12krokow.

Ogłoszenie koordynatora służb telefonicznych:

W związku z powołaniem telefonicznej służby dyżurnego koordynator tychże służb zaprasza na pierwsze spotkanie którego celem będzie sporządzenie listy osób chętnych do pełnienia służby. Przewidziane jest szkolenie w zakresie pełnienia tejże służby jak i służby 12 kroków

Spotkanie odbędzie się 19stego listopada o godzinie 16.30 w West Bromwitch
Adres: Wesley Methodist Church 291 High Street Sandwell B70 8ND (Wejście do salki z tyłu kościoła)

Tel kontaktowy: 07983875719 Bogdan

Powołano nową służbę – koordynatora służb dwunastokrokowców. Został nim Grzegorz z Rugby, do jego zadań będzie należało prowadzenie i uaktualnianie listy dwunastokrokowców naszej intergrupy i współpraca z PIK w Londynie oraz z nowo powstającą służbą telefoniczną naszej intergrupy.

Następnym punktem naszego spotkania było wybranie miejsca na kolejny Zlot Radości który

odbędzie się w Maju 2017

Pod dyskusje i głosowanie wzięte zostały dwie lokalizacje:

Tarington i Birmingham .

Większością wymaganych głosów zwyciężyła lokalizacja w Birmingham.

Rzecznik Adam zobowiązał się do pertraktacji z zarządcą budynku odnośnie rezerwacji.

Wstępnie rezerwacja przewidziana jest na 6 maja 2017.

Informacje z grup:

Intergrupa Midlands zaprasza na warsztaty kroków 6-9 organizowane przez Grupę “Oaza” z Derby.
Spotkanie odbędzie się w Derby 20/11/2016 w godz 14:00-19:00

Adres:

9 Gordon Rd
DE23 6WR
( Wejście do strony Mill Hill Line) Warsztaty poprowadzą:
Grzegorz z Bedford  i Łukasz z Londynu. Kontakt :Rafal 07487850704

Impreza Andrzejkowa organizowana przez Grupę” Na zdrowie”z West Bromwitch przy współudziale grupy”Jedność” z Birmingham. Impreza odbędzie się 26 listopada od godziny 18.30-22.30.Miejsce imprezy:Wesley Church, 291 High Street, West Bromwich, B70 8ND Akredytacja £5 osoby dorosłe- dzieci wstęp wolny. W cenie akredytacji przewidziana ciepła strawa dla duszy i ciała, dobra muzyka i doborowe towarzystwo. Zapraszamy serdecznie.