SPRAWOZDANIE  ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS 28/05/16

1. Propozycja Adama wybrania rzecznika sekretarza oraz wyznaczenia daty następnego spotkania.
A – Tymczasowym rzecznikiem i prowadzącym spotkanie został wybrany Adam.
B – Sekretarzem i raportującym został Leszek.
C – Miejscem następnego spotkania ustalono: Birmingham 26/06/16 – 11.00
2. Propozycja Adama , aby Grześ przedstawił jego wizję , jaką role mają spełniać spotkania intergrupy.
A – przedtawienie schematu.

B – Podział ról i sposób ich funkcjonowania.
3. Grupy wchodzące w skład (uczestniczące w spotkaniu).
1. Birmingham
2. Derby
3. Rugby
4.West Bromwich
5. Coventry
6.Hereford
7. Northampton
8. Leicester
9. Gloucester
4. Propozycje podziału pieniędzy
– Uniknąć kłótni o pieniądze.
– Głosowanie : za podziałem.
– Kronika zostaje u nas.
5. Wybór trzech osób upoważnionych do rozmów:
a. Adam
b. Bogdan
c. Waldek
6. Zasób literatury w funtach – jest to kwota około 3,000- decyzja : poł na pół
7. Sprawa założenia skrzynki internetowej: do spotkania łącznikiem internetowym wybrany został Krzysiek ( Hereford).