2017.03.19 Sprawozdanie intergrupy

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Midlands

Spotkanie intergrupy Midlands odbyło się 19 marca 2017 w Polish Milenium House w Birmingham

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.30 wspólnie przywitaliśmy się tekstem Jestem Odpowiedzialny po czym rzecznik Inter grupy poprosił o sprawozdania służb.

Sekretarz intergrupy

Sprawozdanie z ostatniego spotkania zostało opublikowane na stronie Intergrupy.

Ze względów osobistych zdaje służbę sekretarza. Dziękuję za obdarzenie zaufaniem w pełnieniu w/w służby.

Służba koordynatora do służb telefonicznych

Służba na chwile obecną nie przysparza mi żadnych problemów w ostatnim czasie było 3 telefony od osób potrzebujących pomocy. Numer telefonu jest opłacony do polowy maja.

Prośba do grup o większe zaangażowanie i zgłaszanie się osób chętnych do pełnienia służby dyżurnego

Mandatariusz Intergrupy

Nawiązał współpracę z inter grupą Londyn. Poruszony został temat czy nasza inter grupa chce uczestniczyć w niektórych kosztach ponoszonych przez Inter grupę Londyn w ramach szerokiego pojęcia niesienia posłania .

Padła propozycja aby 10% naszego budżetu przeznaczyć na w/w Intergrupę.

Mandatariusz zasygnalizował też chęć zdania swojej służby z końcem kwietnia tego roku ze względów osobistych. Zasygnalizował że chętnie podzieli się doświadczeniem oraz pomoże nowo wybranemu mandatariuszowi we wdrożeniu się do służby.

Osoby z grupy Jedność z Birmingham powiadomiły Intergrupę o nawiązaniu współpracy z lokalnymi ośrodkami penitencjarnymi

Kolporter

Literatura sprzedaje się dobrze, jest w trakcie organizacji nowego zamówienia które będzie po części realizowane pod przygotowywany zlot radości.

220F jest to kwota na jaka zostały wydane nieodpłatnie ulotki na grupy AA

Podczas sprawozdania kolportera wynikła dyskusja czy na zlocie radości mogą pojawić się gadżety związane z AA.

Generalnie intergrupa wyraziła swoja dezaprobatę do wyżej wymienionego pomysłu.

Skarbnik

Przedstawił stan finansów na dzień 19.marca2017 oraz do wglądu zainteresowanych raporty finansowe z poprzednich intergrup.

Zgodnie z sugestia Mandatariusza organizatorzy warsztatów które odbyły się 4 marca w West Bromwitch nadmieniają iż materiały które były użyte podczas tych warsztatów zostały zredagowane przez Grzegorza który jest koordynatorem warsztatów organizowanych przez Intergrupę. Grupa Na zdrowie dziękuje za pomoc i zaprasza na kolejne warsztaty .

Po przerwie Andrzej z Birmingham zdecydował się pomóc w napisaniu dalszej części sprawozdania więc:

1. Wsparcie finansowe dla działalności londyńskiego AA dotyczącej całego obszaru Wysp Brytyjskich polskiego AA – minimum 10% – począwszy od czasu po Zlocie Radości.

2. 13 Maj Intergrupa rozliczenie służb i pierwszego roku działania Intergrupy Midlands.

3. przekazanie listy służb do Londynu w ramach współpracy.

4. Nowy sekretarz – Kasia z Bristolu, jej cień Andrzej z Birmingham.

5. Biuletyn – Paweł z Northampton – oddzielenie od funkcji sekretarza.

6. Poszukiwanie cienia Mandatariusza Intergrupy, a później Mandatariusz, bowiem Grzegorz wraca do Polski.

7. 100 ulotek po angielsku o zlocie radości, ewentualne mitingi w języku angielskim w malej sali podczas zlotu radości.

8. zgoda na umożliwienie sprzedaży kubków i koszulek upamiętniających zlot prywatnie na osobnym stoliku. Możliwości zamawiania imienia na kubkach czy koszulkach u Kasi z Bristolu.

9. Katering zarabia sam na siebie. Kawa herbata ciastko w cenie akredytacji.

9a. dodatkowe 100 funtów na grilla, którego organizuje Hereford.

10. Akredytacją zajmuje się Ania z Birmingham i Piotr z Coventry.

11. 180 poundów pokrycie przybycia spikerów z Polski. Ciekawe wydarzenie – spikerki całych rodzin w AA (rodzicie + dziecko).

12. 50 funtów – zgoda na dofinansowanie na rocznicę w Gloucester.

      1. Tadeusz z Londynu słusznie zareagował, że niepotrzebnie pozbywamy się głosu na spotkaniu regionu Europa. Poszukiwanie chętnego na wyjazd do Carlsberga jako tymczasowego Mandatariusza intergrupy.

Spotkanie zakończyło się odmówieniem Modlitwy o Pogodę Ducha

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 14 maja 2017 o godz. 11,30