SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY MIDLANDS

19 STYCZEŃ 2019

Spotkanie Intergrupy zaczęło się o godz 11.00 tekstem “Jestem odpowiedzialny”.

W perwszej części odbyły się Warsztaty Służby Telefonicznej PiK, które przygotowali i przeprowadzili Koordynatorzy naszego PiKu – Łukasz i Krzysiek.

Podczas warsztatów uzupełniono listę chętnych na dyżurnego PiKu.

Po przerwie sprawozdania ze swoich służb zdali służebni Intergrupy.

Rzecznik Waldek – służba przebiega bez problemu. Ponieważ kończy mi się dwuletni okres służby, to na następnym spotkaniu Intergupy będzie wybierany nowy Rzecznik, który poprawdzi Intergupę od maja(lub czerwca – w zależności od terminu Intergrupy) 2019.

Służba Mailowa – Katarzyna: skrzynka mailowa jest sprawdzana codziennie, generalnie polega na szukaniu dwunastokrokowców dla cierpiących alkoholików, kierowaniu ich na mityngi. Służba przebiega pomyślnie i daje dużo radości.

Padło pytanie, czy można by robić statystyki z tej służby?

Koordynator PiK będzie w kontakcie z Katarzyną odnośnie tego pytania.

Kolporter Wiesiek –  stan pieniędzy w literaturze i gotówce to 1480.95 funtów. Podziękował za zwiększenie funduszu literatury naszej Intergrupy.

Zakupił nowe wydanie Wielkiej Księgi, które sprzedaje się dobrze. Nawiązał kontakt ze wszystkimi Kolporterami Intergrup w UK, powstała też grupa kolporterów na Watsapie, gdzie na bieżąco wymieniane są informacje.

Prosba do Grup, aby wcześniej robili zamówienia literatury, oraz prośba do wszystkich, aby kupować Wyspiarza.

Stanisław zaproponował, aby zrobić Warsztaty Kolporterów. Wiesiek zaproponował Zbyszkowi (Biuletyn), aby zorganizować je wspólnie i postanowiono, że będą wspólnie omawiać możliwość zrobienia warsztatów na następnej Intergrupie.

Informacja Publiczna – Bartek: w ostatnich miesiącach nie mógł poświęcić wiele czasu na pełnienie służby, ze względu na obowiązki w pracy. Nawiązał kontakt z osobami pełniącymi podobną służbę w Intergrupie Londyn, oraz w Polsce. Od nowego roku będzie mógł przeznaczyć więcej czasu na pełnienie służby.

Delegat na Region – Krzysztof: ze względu na podjęcie służby przy organizacji Zlotu Radości nie będzie mógł jechać na Konferencję Regionu.

Biuletyn – Zbyszek: z powodów technicznych (zbyt długie oczekiwanie na materiały) Biuletyn nie został wydrukowany. Problemy przy pełnieniu tej służby są następujące:

– brak chętnych osób do pisania artykułów i dzielenia się swoim doświadczeniem;

– brak informacji zwrotnej z Grup nt zawartości biuletynu.

Podczas rozmowy postawione zostały dwa pytania:

– czy Grupy chcą aby Biuletyn był dalej wydawany?;

– czy z braku chętnych do pisania Biuletyn mógłby tylko zawierać same informacje o Intergrupie i Grupach?.

Skarbnik – Krzysztof: służba przebiega bez problemów. Sprawozdanie finansowe będzie w formie załącznika przesłane w póżniejszym terminie.

Zlot Radości Koordynator – Stanisław:

do zespołu ds Zlotu Radości dołączyli:

Krzysiek Northampton – spikerzy,

Czesław Birmingham – katering,

Maciek Birmingham – służba porządkowa,

Wojtek Birmingham – grill,

Iwona Birmingham – dekoracja sali,

Łukasz z żoną – opieka nad dziećmi,

Krzysiek Hereford – projekt ulotki i znaczka.

Spikerami podczas ZR będą: Ania z Bristolu, Ilona i Tomek z Londynu, trwają rozmowy z trzecim spikerem.

Trwają rozmowy z zespołem muzycznym.

Koszt akredytacji – 10 funtów.

Potrzebne są osoby do prowadzenia mityngów ( chętni są proszeni o kontakt ze Stanisławem z Birmingham).

Podczas dyskusji uzgodniono, że współpraca na ZR ze wspólnotami Alanon i DDA będzie się odbywała na poprzednich zasadach.

Po przerwie wybrano nowego Łącznika Internetowego – Maciek z Rugby. Kandydata wybrano jednoogłośnie.

Sprawy z Grup, sprawy różne.

W Nottingham powstała nowa kobieca Grupa AA pn “Iskierka Nadziei”.

Grupa poprosiła o wsparcie finansowe i po dysykusji otrzymała tytułem wsparcia 50 funtów i zestaw literatury o wartości 30 funtów.

Rugby – Grupa działa prężnie, mityngi spikerskie odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca. Nowym skarbnikiem został Józek.

Birmingham Grupa Jedność – nowym Rzecznikiem Grupy został Wojtek. Na mityngi średnio uczęszcza 16-18 osób. Kilka osób jest na Programie.

Bristol Grupa Uwierzyliśmy – nowym Mandatariuszem został Włodek. Grupa działa stabilnie, brakuje nowicjuszy. Chętni na spikerki proszeni są o kontakt z Katarzyną.

W Hereford po długiej przerwie Grupa Razem wznowiła mityngi. Mityngi odbywają się w soboty o godz 18:00.

Leicester – Grupa działa bez problemów, w następną sobotę będzie potrójna rocznica trzeźwości – jeden 24 lata i dwoje po roku trzeźwości.

Nottingham Grupa Przebudzenie – za tydzień 15 rocznica Grupy. W pierwszą niedzielę lutego odbędą się warsztaty o służbach na poziomie Grupy, które poprowadzi Zbyszek, następnie warsztat o służbie telefonicznej PiK, które poprowadzi Łukasz.

W poprzednim wydaniu Biuletynu znalazły się dwa błędy na stronie tytułowej.

25 lecie polskojęzycznęgo AA na Wyspach:

Działa już link do rezerwacji hotelu : www.bit.ly/2DwkI7B  (  UWAGA po

2Dwk jest duża literka “i”, a nie mała “L” ). Rezerwacja jest dostępna także w języku polskim.

Kolejna Intergrupa odbędzie się 23 Marca 2019 o godz 11:00

Wszystkich chętnych bardzo zapraszamy.

Spotkanie Intergrupy zakończono Modlitwą o Pogodę Ducha