Sprawozdanie ze spotkania intergrupy MidlandsW spotkaniu Intergrupy wzięło udział 10 uczestników. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie11:00 w Polish Millennium House w Birmingham przeczytaniem tekstów wstępnych.Część pierwsza : warsztat tradycji .Warsztat tradycji 8 przygotował Wiesławpo czym nastąpiła wymiana doświadczeńInnych uczestników. Dzięki Wiesiek za przygotowanie warsztatu. Następny warsztat tradycji9 poprowadzi StanisławCzęść druga : Relacje z grup.Derby “Oaza” mitingi odbywają się stacjonarnie w każdą sobotę o godzinie 17. Pierwszasobota miesiąca miting otwarty na spotkania uczęszcza 10/15 osób. Grupa pracuje naprogramie mamy osoby które są gotowe pomóc w pracy na programie . Grupa przekazuje150£ na posłanie.Sprawozdanie Grupy AA “Oaza” Corby.22 sierpnia Grupa wznowiła spotkania w realu, lecz po rozmowie z Ks. Proboszczem,prawdopodobnie od następnego tygodnia mitingi zostaną znowu zawieszone, w związku zrestrykcjami covid-19. Swojego mitingu on-line Grupa nie posiada. Członkowie naszej grupyuczestniczą w mitingach innych grup.Stałych uczestników jest 3 osoby. Nie wszystkie służby są obsadzone. Składki z kapeluszawystarczają na opłatę sali oraz kawę i herbatę.W związku z pandemią działalność informacyjna ograniczyła się do informacji na grupachspołecznościowych w internecie.Leicester ” Exodus” mitingi odbywają się online w środy o 19 i soboty o 18:30 na platformieSkype należy wyszukać użytkownika “Exodus Leicester”Birmingham” Jedność” mitingi odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11 00 w PolishMillennium House w spotkaniu bierze udział 10/15 osób właściciel budynku prosi o używaniemaseczek gdy poruszamy się na terenie budynku poza salą w której odbywa się miting.Wszelkie informacje na temat mitingów dostępne na stronie naszej Intergrupy oraz PIK-u.Część trzecia: relacje służb intergrupy.Rzecznik:Sprawozdanie rzecznika Intergrupy Midlands – wrzesień 2020Utrzymuję stały kontakt ze służbami intergrupy i kontaktujemy się na bieżąco w sprawachwynikłych między spotkaniami intergrupy.Obecnie wszystkie służby działają, a sekretarz wysyła sprawozdania ze spotkań intergrupyna intergrupowego Whatsappa.Przypominam wszystkim AA o tym, że na grupie whatsappowej, gdzie podajemy wyłącznieinformacje dotyczące Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, jeśli ktoś z nas ma rzetelne ikonkretne informacje, zdjęcia, programy związane z wydarzeniami we Wspólnocie AA – czyto polsko- czy anglojęzycznej – bez względu na miejsce tych wydarzeń, zachęcam dopodzielenia się z innymi alkoholikami. Tu również odbywają się niezbędne głosowania wsytuacjach, gdy nie możemy spotkać się osobiście.Ponawiam również prośbę o zachęcanie na grupach i zabieranie ze sobą przyjaciół z grupAA na spotkania intergrupy – w celu własnego rozwoju w trzeźwości, a może w przyszłościdołączenia do służb intergrupy i wniesienia świeżego ducha.Zachęcam również służby intergrupy do przesyłania swoich sprawozdań na intergrupowegoWhatsappa, co może zaoszczędzić nam trochę czasu podczas spotkań intergrupy.Z wieści z Regionu Europa – 5 września odbyło się 17 zgromadzenie służb regionu.Utworzono grupę Whatsapp dla Skarbników intergrup. Mariola (rzecznik) i Wojtekzakończyli swoje służby w regionie. Nowym rzecznikiem Regionu Europa został wybrany Wojtek z Oslo. W piątek 25 września o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie delegatów naplatformie Zoom, gdzie poruszane będą pytania i przekazywane rekomendacje do Krajowej Konferencji Służb.Jako reprezentant naszej intergrupy zostałem dodany do grupy Whatsapp „Rzecznicy Regionu Europa”. Wszelkie niezbędne informacje przesyłam poniżej do wiadomości naszych służebnych Członek zespołu “Wyspiaarze”:Jestem w stałym kontakcie z innymi członkami redakcji zapraszamy do pisania artykułów odnośnie 10/11/12 krok oraz tradycja Skarbnik: nie brał udziału w spotkaniu, sprawozdanie finansowe dostępne na stronie Intergrupy. Krzysiek na następnym spotkaniu zdaje służbę skarbnika. Kolporter: zdał relacje z pełnionej służby.Stan kasy na wrzesień 2020 to 1669,42£1587,70£w książkach, 81,72£ w gotówce. Fundusz literatury wynosi 1600£. Nadwyżkę przekaże do kasy Intergrupy. Dostarczono zamówienie z BSK faktura VAT opłacona wkwocie 578.00 zł od ostatniego spotkania IM małe zainteresowanie ze strony grup literaturą.Zapraszam do korzystania z nowo wprowadzonej do dystrybucji wydań elektronicznych biuletynów “Zdrój” “Wisła””Wyspiaarze” oraz “Karlik” E-wydanie dostępne w formacie pdf sądo nabycia przez sklep internetowy.Wysłany literaturę pocztą kilku alkoholików kontaktowało się ze mną w sprawie zamówieńprzez naszą stronę IMJestem w stałym kontakcie z Moniką. Czekam na kolejny numer “Wyspiaarze” w formie papierowej .Koordynator PIK: Nowi-starzy dyżurni służą w duchu AA z wdzięcznością dla cierpiących alkoholików i ich rodzin. W tym trudnym-dziwnym okresie jaki mieliśmy przez kilka ostatnichmiesięcy. Za to jestem im bardzo wdzięczny z całego serca, być koordynatorem takiego zespołu dla mnie to zaszczyt i nie ukrywam duża radość przepełnia moje serce . Duże podziękowania należą się Adamowi za ustalenie i robienie przekierowania codziennie oraz Bogdanowi który odsłuchuje sekretarkę. Jestem z nimi w stałym kontakcie . Zrobiłem uaktualnienie listy dyżurnych nie doszedł nikt nowy raczej kilku AA podziękowało za służbę .Nie będę ukrywał że przydało by się uzupełnić nowymi dyżurnymi te puste miejsca po tychktórzy podziękowali . Mamy okres jaki mamy ale nie możemy zapominać po co jesteśmy wAA (KAŻDA GRUPA MA JEDEN GŁÓWNY CEL NIEŚĆ POSŁANIE ALKOHOLIKOWI,KTÓRY WCIĄŻ CIERPI) że bez nowicjuszy nie damy rady. Na tym zakończę bo mogęjeszcze dużo pisać , ale resztę zostawiam w rękach Siły Wyższej. Koszty utrzymania PIK-ulipiec sierpień 2020:Subskrypcja minut na dwa miesiące 12£Wykupienie numeru na trzy miesiące 14,71£Suma:26.71£Sekretarz : zdał relacje z pełnionej służby.Administrator strony:Nie brał udziału w spotkaniu, złożył relacje elektronicznie. Witajcie przekazuję sprawozdanieze służby administratora strony. Moja służba skończyła się w czerwcu jesteśmy na etapieszukania następcy. Służba trwa 2 lata i sugerowany okres trzeźwości to też 2 lata iznajomość obsługi komputera. Z powodu braku czasu nie udało mi się skontaktować z Karolem chociaż wyrażał chęć spotkania i zapoznanie się ze służbą. Z powodu wielu zmiandziałaniu mityngów wiele mityngów jest nieaktualnych na naszej stronie z różnychpowodów. Na przykład nikt nie daje znać ani Londynu i ani nam że mitingi z powrotem wróciły, drugim powodem jest brak komunikacji pomiędzy naszymi intergrupa mi ale w tymtygodniu będę kontaktował się z Tomkiem z Londynu żeby zadzwonić do wszystkich grup wUK i dowiedzieć się jaki jest stan na dzień dzisiejszy. Jeżeli macie jakieś uwagi do stronyinternetowej piszcie bezpośrednio do mnie lub na adres admin@intergrupa midlands.co.uk.Pozdrawiam was GrzegorzŁącznik internetowy : Na bieżąco przekazuje informacje z regionu Europa. Pojawił się SPAM zablokowałem podejrzane adresy. Szukam cienia służba kończy mi się w styczniu.Służba odczytywania i odpisywania na maile: lipiec- sierpień bardzo dużo wiadomości 21mężczyzn i 22 kobiety na bieżąco odpisujemy oraz kontaktujemy z 12-sto krokowcem jestemw stałym kontakcie z Justyną.Część czwarta : sprawy różne.Kwestia lokowania pieniędzy wciąż nie rozstrzygnięta . Poruszyliśmy temat informacjipublicznej zachęcamy grupy do tworzenia zespołów odpowiedzialnych za niesienia posłaniai informacji że istniejemy na Wyspach. W duchu tradycji 5.zapraszamy osoby które gotowesą podjąć służbę. Potrzebujemy cienia łącznika, administratora strony oraz skarbnika .Następne spotkanie Intergrupy 07/11/2020 w Polish Millennium House Birmingham.Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału