Sprawozdanie ze spotkania intergrupy midlands 11/01/2020
Rozpoczęcie spotkania 11:00
W spotkaniu wzięło udział 18 uczestników.
Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy “Jestem odpowiedzialny” przeczytane zostały teksty
wstępne oraz kroki i tradycje.
Kolejno każdy uczestnik przedstawił się z imienia .
Odbył się warsztat tradycji czwartej przygotowany przez Kubę
Po przedstawieniu wstępu do tradycji przez Kubę uczestnicy wymienili się doświadczeniami.
Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat tradycji piątej który przygotuje Łukasz z
Rugby
Sprawozdanie służb intergrupy :
-Stanisław kolporter :
Przedstawił Stan kasy 1784,34 f budżet to 1600f. Nadwyżkę z funduszu literatury przekaże
do kasy. Nadwyżka powstała z przewalutowania. Faktury do wglądu. Dzięki informacji od Ani
z Bristolu przekazałem literaturę dla bezdomnych Polaków w Matilda house w Oxford kwota
27,90 f +3,75 f koszty przesyłki Nowe wydanie “wyspiAArzy” dostępne na następnym
spotkaniu IM lub możliwość wysyłki . Zakupione zostały kalendarze ścienne na 2020 rok w
ilości 98 szt.
Dostępne jest również kalendarz książkowy
Dostępne jest nowe wydanie biuletynu “ZDRÓJ” i “NADZIEJA” .
-Krzysztof koordynator służby telefonicznej PIK
Zdał relację z przebiegu służby oraz podzielił się doświadczeniem z odbytej służby.
Krzysztof zdał służbę koordynatora służby telefonicznej
-Wiesław rzecznik : zdał relację z przebiegu służby
Członek redakcji wyspiAArzy : zdał relację z przebiegu służby. Zachęca do pisania i
dzielenia się doświadczeniem.
-Zbyszek redaktor biuletynu IM “KROK”
Zdał relację z pełnionej służby. Zachęca do pisania i dzielenia się doświadczeniem .
Zbyszek chce zdać służbę zapraszamy chętnych do objęcia służby redaktora biuletynu.
-Grzegorz administrator strony IM
Zdał relację z pełnienia służby
Ma dostęp do konta łącznika internetowego
by zapobiec opóźnieniami w komunikacji
Prośba o podawanie dokładnych informacji o zmianach adresów mitingów
Zmiana strony PIK-u od maja.
Poszukuję osoby do służby przy odpisywaniu na maile .
W czerwcu kończę służbę zapraszam chętnych do objęcia służby. Służba trwa dwa lata .
Kuba sekretarz IM: zdał relację z pełnionej służby
-Łukasz koordynator PIK
Zdał relację z pełnionej służby statystyki do wglądu u mandatariuszy. Łukasz zdał służbę i
podzielił się doświadczeniem z odbytej służby.
Krzysztof skarbnik: zdał relację z pełnionej służby sprawozdanie finansowe do wglądu
-Tomasz koordynator zlotu radości :
Zdał relację z organizowania zlotu
Spikerami będą Felek i Artur z Warszawy,
Informacja dodatkowa na imprezie towarzyszącej AL-ANON będzie Irena z Akron.
Zlot odbędzie się w budynku szkoły zapewnione mamy dwie duże i dwie małe sale,
dostępne będzie również boisko . Po złocie odbędzie się dyskoteka z DJ.
Catering z dwoma zestawami dań.
Wybory
Krzysztof objął służbę koordynatora PIK
Adam objął służbę koordynatora służby telefonicznej
Relacje z grup
Derby “Oaza” miting odbywa się w każdą sobotę od 17. Przychodzi od 10 do 15 osób. Grupa
pracuje na programie jest około 4 sponsorów gotowych do sponsorowania
Peterborough “Matka Mądrych ” miting odbywa się w każdą niedzielę od 17 do 18:30 każdy
miting jest spikerki zapraszamy spikerów do dzielenia się doświadczeniem.
Birmingham “Jedność ” mitingi odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11.Grupa pracuje
na programie. Ostatni miting miesiąca jest mitingiem spikerskim. Służby są objęte
Rugby “Pokora” na grupe uczęszcza od 4 do 10 osób ,w większości są to mężczyźni.
W ostatnich miesiącach frekwencja była niska.
Grupa ma nowego mandatariusza. Został nim Mariusz z lutterworth.
Grupa pracuje na wielkiej księdze.
Co miesiąc omawiamy jeden krok oraz tradycje. Drugi miting miesiąca jest mitingiem
spikerskim . Grupa przekazuje 20f do kapelusza. Grupa nie ma żadnych spraw ani pytań .
Kolejne spotkanie intergrupy 07/03/2020 od 11:00 do 15:00