Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Midlands 09/05/2020
W spotkaniu Intergrupy wzięło udział 13 uczestników. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
11:00 na platformie komunikacyjnej GoToMeeting przeczytaniem tekstów wstępnych i
przedstawieniem się uczestników.
Część pierwsza : warsztat tradycji .
Maciej przygotował warsztat tradycji 6,
po czym nastąpiła wymiana doświadczeń
Innych uczestników. Dzięki Maciej za przygotowanie warsztatu. Następny warsztat,tym
razem tradycji 7, przygotuje Bogdan z West Bromwich
Część druga : Relacje z grup.
Z powodu pandemii wszystkie mitingi stacjonarne zostały zawieszone do odwołania. Otwarte
zostały mitingi online wszelkie informacje na temat mitingów dostępne na stronie naszej
Intergrupy oraz PIK-u.
Część trzecia: relacje służb intergrupy.
Rzecznik: z powodów osobistych nie mógł wziąć udziału w spotkaniu zastępca rzecznika
Krzysztof prowadził spotkanie
Skarbnik: również nie brał udziału w spotkaniu, sprawozdanie finansowe dostępne na stronie
Intergrupy.
Kolporter: zdał relacje z pełnionej służby.Stan kasy na maj 2020 to 1653.96 £ 1604,55w
książkach, 49,41 w gotówce.Dostarczono zamówienie z BSK, faktura opłacona kwota
729,00 zł. Czekam na nowe wydanie “Wyspiaarzy” ,jestem w stałym kontakcie z kolporterem
Intergrupy Londyn
Koordynator służby telefonicznej PIK-u midlands
Służba przebiega spokojnie, telefon działa.
Poczta głosowa działa poprawnie jestem w ciągłym kontakcie z koordynatorem dyżurnym
Ulotki PIK-u zostały wydrukowane 1500 sztuk i są dostępne na stoliku kolportera.Statystyki
telefoniczne do wglądu.
Koszty PIK-U:
Subskrypcja minut 12 funtów
Sekretarz : zdał relacje z pełnionej służby.
Administrator strony:
Poszukiwania osoba do objęcia służby ze znajomością obsługi komputerów i wymaganym
okresem trzeźwości. Abonament za stronę Intergrupy opłacony kwota 49,72£.
Łącznik internetowy :W marcu duże natężenie informacji spowodowane zawieszaniem
mitingów obyło się bez problemów
Część czwarta : sprawy różne.
Zlot radości został odwołany z powodu sytuacji bieżącej. Ponownie pojawiła się dyskusja na
temat konta bankowego Intergrupy Bogdan zobligował się do sprawdzenia jak wygląda
założenia konta od strony technicznej by było to zgodne z tradycjami . Rozmawialiśmy na
temat wsparcia finansowego dla BSK lecz z powodu braku skarbnika przełożyliśmy ten
temat na następne spotkanie Intergrupy. Aktualne wydanie biuletynu “krok” się nie ukaże z
powodów technicznych