W spotkaniu Intergrupy wzięło udział 8 uczestników. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00 na platformie GoToMeeting przeczytaniem tekstów wstępnych.

Część pierwsza : warsztat tradycji.

Warsztat tradycji 10 przygotował Kuba po czym nastąpiła wymiana doświadczeń Innych uczestników. Dzięki Kuba za przygotowanie warsztatu.

Część druga: sprawozdania służb IM

Kolporter:

 • Stan literatury na 09.01.2021<
  Fundusz Literatury 1600 f Obecny stan { po przekazaniu do kasy Intergrupy 117,42f nadwyżki } Z czego 1540,6 -literatura 59,4 -gotowka
 • W okresie od ostatniego spotkania Intergrupy dostarczono dwa zamówienia z BSK w Warszawie.
  Zapłaciłem dwie faktury:
  Faktura VAT GR nr 01012/20 na sumę 1361,50 zł
  Faktura VAT GR nr 01216/20 na sumę 1243,00 zł
 • Nowości: Krajobrazowy kalendarz na 2021 rok – zamówiłem 56 sztuk – pozostało 5 sztuk. 51 sztuk poprzez kolporterów grup lub indywidualne zamówienia dotarły do zainteresowanych członków naszej wspólnoty.
 • Wyspiarze – wydanie papierowe nr 4/2020 dostępne u kolportera Intergrupy Wydania : Wyspiarzy , Wisły , Zdroju i innych pism Wspólnoty AA – e-booki dostępne w sklepie internetowym BSK
 • Część grup zaopatruje się kontaktując sie ze mna wcześniej. Dostarczam literaturę na mitingu Grupy AA Jednosc w Birmingham. Wysyłam także literaturę poczta. Kontakt z kolporterem grup AA naszej Intergrupy – telefoniczny lub poprzez What’s app – założona grupa dla kolporterów na tym komunikatorze. Kilka kontaktów z osobami zainteresowanymi literatura dzięki przekierowaniu z naszej strony internetowej IM – gdzie jest zakładka – Kontakt
 • Opłaciłem przesyłkę z Londynu – Wyspiarze nr 4/2020 – 20 szt – 5,57 f Służba przebiega spokojnie. Zachęcam do czytania i zakupu naszej literatury.

Administrator strony:

Zdał relacje z pełnionej służby. Będzie aktualizowany spis mityngów, chce uprościć wyszukiwarkę mitingów na stronie. Propozycja połączenia służby sekretarza z łącznikiem internetowy.

Sprawozdanie pisemne administratora strony Intergrupy Midlands
Przejęcie służby odbyło się dopiero kilka tygodni temu po kilku spotkaniach on-line z Grześkiem byłym administratorem. Staram się na bieżąco aktualizować dane, ale nie jest to łatwe. Występują problemy ze zmianą adresów mityngów i potrzebuję więcej czasu, aby się w naturze tych problemów rozeznać. Ogólnie brak jest koordynacji w przepływie informacji o mityngach na terenie całej Wielkiej Brytanii i sprawa ta musi być priorytetem w najbliższych miesiącach. My jako Intergrupa Midlands możemy brać odpowiedzialność tylko za aktualność danych o naszych mityngach i od uporządkowania tego trzeba zacząć. Proszę ze swej strony, aby wszelkie zmiany i ogłoszenia zgłaszać do mnie bezpośrednio na mail admin@intergrupamidlands.co.uk
Nawiązałem kontakt z Alicją administratorem nowo powstałej strony regionu www.aaeuropa.com i będę pracował na tym, aby nasze były mityngi widoczne w regionalnej bazie mityngów.

Skarbnik:

Zdał relacje z pełnionej służby. Ustaliłem pierwsze spotkanie w sprawie konta bankowego dla IM które odbędzie się 15 marca aby ustalić wszystkie szczegóły. Sprawozdanie finansowe dostępne na stronie IM

Sprawozdanie pisemne Skarbnika

Saldo z poprzedniej intergrupy – £1855.90
Opłaty od ostatniej intergrupy:
(ROCZNA OPŁATA ZA STRONĘ SPIKERKI AA) -£98.24.
Wpłaty od ostatniej intergrupy;
(Nadwyżka z literatury) -£117.42
Grupa “Na zdrowie” -£25
Grupa “Jedność Birmingham” -£50.
Soldo intergrupy na dzień dzisiejszy – £1950.08. Jest to kwota razem z rezerwa na zlot radości która wynosi £600.
W Marcu jak nic się nie zmieni będzie spotkanie z bankiem w celu założenia konta intergrupy.
W razie pytan prosze o kontakt. Tel: O7707905688 email: skarbnik@intergrupamidlands.co.uk
Pozdrawiam Łukasz

Koordynator PIK-u

Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem dyżurnych, sekretarką i najważniejszymi osobami w tym zespole – dyzurnymi ktorzy pełnią tę słuzbe . W roku 2020 było 419 telefonów z czego 339 to sa inne , ale najważniejsze sa te 53 osoby zostały przekierowanie do 12 krokowców i trafiły na swój pierwszy mityng, jeszcze mamy 20 telefonów gdzie została udzielona pomoc członkom rodziny . Służba przebiega spokojnie bez zakłóceń w duchu AA I 12 Tradycji.
WYDATKI PIK
SUBSKRYPCJA MINUTY – 12
SUBSKRYPCJA NUMERU – 14

Sekretarz: Służba przebiega spokojnie sprawozdania ukazują się na bieżąco na stronie naszej Intergrupy Midlands

Rzecznik nie brał udziału w spotkaniu.

Łącznik internetowy nie brał udziału w spotkaniu.

Służba odczytywania i odpisywania na maile: Na bieżąco odpisujemy oraz kontaktujemy z 12-sto krokowcami. Jestem w stałym kontakcie z Justyną.

Koordynator zlotu radości:
Data zlotu została ustalona. Plan zlotu oraz miejsce jest bez zmian lecz nie możemy jeszcze nic potwierdzic ze względu na sytuację epidemiologiczną.Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału

Część trzecia – sprawozdanie z grup

Grupa “Jedność “Birmingham : Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11:00 w spotkaniach bierze udział około 15 osób . Służby obsadzone, grupa przekazuje 50 £ na Intergrupe.

Grupa “Oaza” Corby: W naszej Grupie nie zaszły zmiany jeżeli chodzi o liczbę stałych uczestników, 4 osoby.Na mitingach mieliśmy gości z Northampton i Leicester oraz z AlAnon. Średnio w mitingu uczestniczy od 4 do 8 osób. Są obsadzone służby rzecznika, skarbnika i mandatariusza. Literaturę mamy w wystarczającej ilości.Mitingi obecnie odbywają się w realu w niezmienionym czasie – soboty godz.13:00 – 15:00. Korzystamy także z mitingów online innych Grup AA w UK

GRUPA AA DERBY,, OAZA ”. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz.17.00 do 19.00. Działamy na platformie (Zoom). Każdy pierwszy tydzień miesiąca mamy mitting (otwarty) a drugi tydzień jest mittgiem (spikierski). NA mitting u spotyka się między 8-15 osób. Grupa na dzień dzisiejszy przekazujemy 150£ na posłanie

Następne spotkanie Intergrupy Midlands odbędzie się 6 marca o godzinie 11 :00 na platformie GoToMeeting