Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Midlands 07/03/2020
W spotkaniu Intergrupy wzięło udział 13 uczestników. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
11:00 w Polish Millennium House w Birmingham przeczytaniem tekstów wstępnych i
przedstawieniem się uczestników.
Część pierwsza : warsztat tradycji .
Łukasz przygotował warsztat tradycji 5,
po czym nastąpiła wymiana doświadczeń
Innych uczestników. Dzięki Łukasz za przygotowanie warsztatu. Następny warsztat,tym
razem tradycji 6, przygotuje Maciej z Peterborough
Część druga : Relacje z grup.
Corby: Grupa spotyka się w soboty. Nastąpiła zmiana godziny spotkania z 14:00 na 13:00 w
spotkaniach bierze udział 4 uczestników. Brak nowicjuszy . Grupa organizuje raz w miesiącu
miting spikerski , miting literatury ,miting na którym omawiany jest krok i tradycja oraz miting
na którym prowadzący wybiera temat. Roznosimy ulotki do szpitali kościoła i na policję.
Bristol: Grupa spotyka się w środy o godzinie 19:30. Służby obsadzone . Jeden miting
spikerski lub literatury. Roznosimy ulotki.
Nottingham “Forest” na spotkania uczęszcza od 10 do 15 osób. Grupa pracuje na
programie, omawiamy 1 krok na miesiąc.
Nottingham ” Krok za Krokiem “. Na spotkania uczęszcza od 10 do 15 osób. Jest to miting
literatury .
Peterborough ” Matka Mądrych ” Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 17:00
do 18:30. Każdy miting jest mitingiem spikerskim. Pojawiają się nowe osoby. Służby
obsadzone. Zapraszamy spikerów by podzielili się doświadczeniem .
Derby “Oaza”. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 17:00 . Pierwszy miting
miesiąca jest miting otwarty. Grupa pracuje na programie 12 kroków. Na spotkania
przychodzi 10/15 osób .
Birmingham “Jedność” Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11:00 . Grupa
pracuje na programie omawiamy 1 krok; co miesiąc ostatni miting miesiąca jest mitingiem
spikerskim. W spotkaniach bierze udział od 10 do 15 osób. Służby obsadzone.
Część trzecia: relacje służb intergrupy.
Rzecznik: służba przebiega bez problemu jestem w stałym kontakcie z służbami intergrupy.
Skarbnik : zdał relacje z pełnionej służby.. Sprawozdanie finansowe do wglądu na stronie
intergrupy.
Kolporter: zdał relacje z pełnionej służby.Stan kasy na marzec 2020 to 1695.30 funtów
1631.45 w książkach, 63.85 w gotówce. Nadwyżka powstała z przewalutowania i z
dodatkowej literatury w formie ulotek nadesłanych z BSK którą przekazałem kasie
intergrupy. Faktura opłacona do wglądu.
Otrzymałem od Moniki z Londynu zeszyt skarbnika, druki do sądu oraz sugestie- wszystko
dostępne na stoliku kolportera .
Przesłaliśmy książki do szpitala w Bristolu.
Dostępne są kalendarze kieszonkowe w cenie 2,5 funta oraz etui na historię AA w Polsce w
cenie 5,5funta
Zakupiłem box na literaturę za 7 funtów
Zachęcam do wzięcia niebieskich ulotek z numerem naszej intergrupy .
Koordynator służby telefonicznej PIK-u midlands
Służba przebiega spokojnie, telefon działa.
Poczta głosowa działa poprawnie.
Nowym dyżurnym sekretarki został wybrany Bogdan z West Bromwich służba trwa 2 lata .
Nowym koordynatorem dyżurnych został Adam z Nottingham .
W związku ze zostałem nowym koordynatorem PIK-u wdrażam się w nową służbę.
Płatności PIK-u zostały zmieniane na moje konto PayPal. Ulotki PIK-u zostały wydrukowane
1500 sztuk i są dostępne na stoliku kolportera.Statystyki telefoniczne do wglądu.
Koszty PIK-U:
Abonament za tel.14,71 funtów
Subskrypcja minut 12 funtów
Ulotki 56,38 funtów
Razem 83.09 funtów
Sekretarz : zdał relacje z pełnionej służby.
Członek redakcji biuletynu “WyspiAArze”: Zespół redakcyjny spotyka się online. WyspiAArze
oficjalnie zostały pismem pod auspicjami BSK i od numeru 52 współpracujemy z
Redaktorem Naczelnym w Polsce. Obecnie poszukujemy cienia osoby pełniącej służbę
grafika w Zespole Redakcyjnym. Do zadań grafika należy projektowanie okładki,
aktualizowanie mapy mityngów oraz uczestniczenie w pracach zespołu redakcyjnego.
Sugerowany jest rok trzeźwości, znajomość programów InDesign, Photoshop i Illustrator, nie
musi być na poziomie profesjonalnym. Jeśli ktoś pasjonuje się grafiką i chciałby zdobyć
ciekawe doświadczenie w pracy nad magazynem, serdecznie zapraszamy. Na ostatnim
spotkaniu Zespołu Redakcyjnego zostało przyjęte, iż na okładce „WyspiAArzy” mogą
pojawiać się cytaty z różnych źródeł literatury AA, nie tylko z Wielkiej Księgi, jak to było do
tej pory. Zwracamy się z prośbą o nadsyłanie artykułów do kolejnych numerów
„WyspiAArzy”, jeśli chcecie podzielić się doświadczeniem w trzeźwieniu.
Część czwarta : sprawy różne.
Przegłosowaliśmy 100 fontów na sfinansowanie kosztów podróży dla cienia kolportera na
warsztaty kolporterów.
Prosimy grupy o przemyślenia na temat utworzenia służby informacji publicznej na grupie
(roznoszenie ulotek,kontakt z councilem, policją itp.,plakaty w sklepach)- czy taka służba by
była potrzebna na grupach .
Zlot radości : nastąpiła zmiana spikerów będą nimi Paweł z Polski i Ania z Leicester . Reszta
przygotowań bez problemu i bez zmian . Zapraszamy wszystkich chętnych do objęcia służb
na zlocie: potrzebne są 3 osoby do obsługi grilla 3 osoby do akredytacji. Kolejne spotkanie
Intergrupy Midlands zaplanowane zostało na 9 maja 11:00 – 15:00 w Polish Millennium
House w Birmingham zapraszamy wszystkich chętnych .