Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Midlands 04/07/2020
W spotkaniu Intergrupy wzięło udział 8 uczestników. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
11:00 na platformie komunikacyjnej GoToMeeting przeczytaniem tekstów wstępnych.
Część pierwsza : warsztat tradycji .
Bogdan przygotował warsztat tradycji 7,
po czym nastąpiła wymiana doświadczeń
Innych uczestników. Dzięki Bogdan za przygotowanie warsztatu. Następny warsztat tradycji
8 poprowadzi Wiesław.
Część druga : Relacje z grup.
Jak na razie nie ma żadnej oficjalnej wiadomości o otwarciu mitingów stacjonarnych w
naszej Intergrupie. wszelkie informacje na temat mitingów dostępne na stronie naszej
Intergrupy oraz PIK-u.
Część trzecia: relacje służb intergrupy.
Rzecznik: zdał relacje z pełnionej służby. Proszę wszystkich służebnych Intergrupy o
podanie daty rozpoczęcia swojej służby aby było wiadomo kiedy się kończy służba i można
informować o dostępność danej służby
Członek redakcyjny “Wyspiaarzy”: nie brał udziału w poprzednim spotkaniu zespołu lecz jest
w stałym kontakcie z zespołem.
Skarbnik: nie brał udziału w spotkaniu, sprawozdanie finansowe dostępne na stronie
Intergrupy.
Kolporter: zdał relacje z pełnionej służby.Stan kasy na lipiec j 2020 to 1645.75 £ 1523,85£w
książkach, 121.90£ w gotówce. Fundusz literatury wynosi 1600£ nadwyżkę przekaże do
kasy Intergrupy. Wysłałem 12 paczek z literaturą. Dostarczono nowe wydanie biuletynu
“Wyspiaarzy”. Dostępna jest większość literatury brakuje jedynie “Przekaż dalej ” oraz
Wielkiej księgi w twardej oprawie. Wysłałem dwa zestawy dla nowicjusza +”Wyspiaarzy”
Koordynator służby telefonicznej PIK-u midlands
Służba przebiega spokojnie, telefon działa. W osoby trafiły na pierwszy miting
Poczta głosowa działa poprawnie jestem w ciągłym kontakcie z koordynatorem dyżurnym
Koordynator PIK: nie brał udziału w spotkaniu.
Sekretarz : zdał relacje z pełnionej służby.
Administrator strony:
Zgłosiła się Justyna z Birmingham do pełnienia służby przy odczytywaniu i odpisywaniu na
maile.
Została zmieniony adres strony PIK-u” na WWW.AALONDYN.ORG
Poszukiwana osoba do objęcia służby ze znajomością obsługi komputerów i wymaganym
okresem trzeźwości. Abonament za stronę Intergrupy opłacony kwota 49,72£.
Łącznik internetowy :nie brał udziału w spotkaniu.
Służba odczytywania i odpisywania na maile: zdał relacje z pełnionej służby.
Część czwarta : sprawy różne.
Nie wysyłamy żadnego delegata na spotkanie regionu “Europa”
Sprawa z założeniem konta bankowego IM jest na etapie sprawdzania na jakich warunkach i
czy będzie to zgodne z tradycjami . Została wybrana nowa osoba do służby odczytywania i
odpisywania na maile Justyna z Birmingham. Następne spotkanie Intergrupy 12/09/2020
zapraszamy wszystkich chętnych do udziału