Spotkanie Intergrupy AA Midlands odbyło się 3 września 2016r. w Polskim Klubie w Birmingham.

Rozpoczęło się o godzinie 16.30 prowadzącym był rzecznik Intergrupy Adam.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele grup:

-Birmingham

-West Bromwitch

-Coventry

-Rugby

-Leicester

-Nottingham

-Derby

-Northampton

-Hereford

-Gloucester

-Corby

Oraz obserwatorzy z grup jak i goście z Londynu którzy podzielili się doświadczeniem w pełnieniu służby niesienia posłania do więzień.

Z przedstawionych raportów przyjaciół z Londynu wynika że na chwile obecną 11 osób ma możliwość wstępu do więzień angielskich. Prośba do naszej Intergrupy aby spróbować nawiązać kontakt z tutejszymi służbami penitencjarnymi.

Sugestia Grzegorza z Coventry że można udać się na angielską Intergrupę w Birmingham i zgłosić swój akces do niesienia posłania w wiezieniach na terenie West Midlands.

Sugestia przyjaciół z Londynu aby uczestniczyć w kosztach ogłoszeń które ukazują się w lokalnych gazetach polskojęzycznych. Intergrupa wyraziła taką chęć aczkolwiek zasugerowano aby gazeta w której będzie zamieszczone ogłoszenie ukazywała się w jak najszerszej skali ponieważ część gazet ukazuje się tylko w Londynie i okolicach. Pod uwagę wzięta została gazeta „Goniec”.

Powstała nowa grupa AA w Corby, grupa wyraziła chęć przystąpienia do Intergrupy Midlands, otrzymała pakiet startowy na rozpoczęcie niesienia posłania.

Raporty ze służb na Intergrupie Midlands.

Skarbnik-Marzena z Gloucester

Sprawozdanie zostało odczytane na intergrupie informacja na temat stanu finansowego dostępna będzie w formie pisemnej (wydrukowane) na kolejnym spotkaniu intergrupy.

Kolporter-Krzysztof z Gloucester

Wszystkie pozycje literatury są dostępne ulotki i broszury również. Kolporter poinformował że jego ”cieniem” zostaje Stanisław z Birmingham.

Łącznik internetowy-Krzysztof z Hereford

Została założona strona internetowa naszej Intergrupy. Domena została opłacona.

Adres strony internetowej – www.intergrupamidlands.co.uk

Obecnie łącznik internetowy jest również administratorem strony www. Padła propozycja aby chętni do pomocy zgłaszali się do łącznika po instrukcje dotyczące działania strony itp… Łącznik przekazał rzecznikowi kopie dokumentacji strony w formie papierowej jak i na dysku CD. Propozycja umieszczenia adresów e-mail służb na stronie www. Łącznik internetowy nawiązał kontakt z pozostałymi łącznikami internetowymi Polskojęzycznych Intergrup na terenie UK, wszystkie nasze wydarzenia będą dostępne dla wszystkich grup w Anglii.

Mandatariusz-Grzegorz z Coventry

Mandatariusz wraz z zespołem ds organizacji warsztatów uczestniczył w warsztatach które odbyły się 23/07/2016 w West Bromwitch z tego wydarzenia sporządził sprawozdanie które jest dostępne na stronie www intergrupy.

Mandatariusz nawiązał kontakt z kolporterem co zaowocowało zacieśnieniem współpracy. Propozycja aby grupy chcące zorganizować warsztaty skontaktowały się odpowiednio wcześniej z zespołem organizacyjnym aby usprawnić planowanie takiego wydarzenia. Prośba do osób chętnych które wybierają się do Carlsberga o pomoc. Organizatorami jesiennej konwencji jest Intergrupa Londyn. Prośba o umieszczenie informacji na temat 12 krokowców do Pik. Apeluje również do grup o nawiązywanie kontaktów z lokalnymi służbami angielskiego AA oraz zgłaszanie polskich mitingów do bazy mitingów w Yorku (GSO). W obydwu zadaniach obiecuje wspomóc grupy merytorycznie, ale inicjatywa powinna płynąć od zainteresowanych.

Sekretarz intergrupy – Bogdan West Bromwitch

Ostatnie sprawozdanie zostało umieszczone na stronie www intergrupy.

Rzecznik intergrupy – Adam Birmingham

Cieniem rzecznika został Wiesław z Leicester.

Rzecznik poinformował też że 10/09/2016 odbędą się warsztaty połączone z pierwszą rocznicą grupy AA z Bristolu.

09.10.2016 w Birmingham odbędzie się dzień radości – hasło przewodnie 100 lat trzeźwości więcej informacji można uzyskać na stronie intergrupy.

Podczas spotkania intergrupy zostały przegłosowane:

-Zwrot kosztów za organizacje warsztatów do kwoty 60 funtów

-Powstanie nowej służby „zespół do spraw organizacji imprez integracyjnych”.

Wstępnie propozycja organizacji kolejnego zlotu radości termin ok 20 Maja 2017 lokalizacja Tarrington lub ewentualna propozycja innej lokalizacji.

Przewodnim tematem przyszłego spotkania intergrupy będzie Służba Telefoniczna i wszystko co się z nią wiąże.

Spotkanie intergrupy zakończyło się modlitwą o Pogodę Ducha .

Następny termin spotkania 06.11.2016 w Birmingham g.12.00