W spotkaniu Intergrupy wzięło udział 8 uczestników.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:00 na platformie GoToMeeting przeczytaniem tekstów wstępnych.

Część pierwsza : warsztat tradycji.

Warsztat tradycji 9 przygotował Stanisław po czym nastąpiła wymiana doświadczeń Innych uczestników. Dzięki Stasiu za przygotowanie warsztatu. Następny warsztat tradycji 10 poprowadzi Kuba

Część druga : Relacje z grup.

Derby ,,OAZA”.
Spotkania odbywają się na zoomie. Na mitingu spotyka się od 10 do 13 osób. Mityngi odbywają się regularnie każda sobota godz 17 00 do 19.00. Grupa nie przekazuje żadnych pieniędzy na Intergrupe.

Grupa “Oaza” Corby
W naszej Grupie zaszły zmiany uczestników grupy. Ubyło 2 osoby, przybyła 1 nowa. Obecnie Grupa liczy 4 stałych uczestników. Na mitingach pojawiali się goście z Nottingham, Northampton, Leicester i Bostonu. Średnio w mitingu uczestniczyło od 5 do 7 osób. Są obsadzone służby rzecznika, skarbnika i mandatariusza. Literatura zamawiana jest w miarę potrzeb. Obecnie mitingi zostały zawieszone do odwołania. Uczestnicy naszej Grupy korzystają z mitingów online innych Grup AA.

Birmingham”Jedność”.
Grupa zmieniła miejsce spotkań godzina i dzień bez zmian adres dostępny na stronie IM. Grupa tymczasowo zmieniła formułę spotkania miting trawa półtora godziny bez przerwy na miting przybywają goście z innych grup. Wszystkie służby obsadzone

Wszelkie informacje na temat mitingów dostępne na stronie naszej Intergrupy oraz PIK-u.

Część trzecia: relacje służb intergrupy.

Rzecznik:Sprawozdanie rzecznika Intergrupy Midlands – wrzesień 2020 Utrzymuję stały kontakt ze służbami intergrupy i kontaktujemy się na bieżąco w sprawach wynikłych między spotkaniami intergrupy. Obecnie wszystkie służby działają, a sekretarz wysyła sprawozdania ze spotkań intergrupy na intergrupowego Whatsappa. Przypominam wszystkim AA o tym, że na grupie whatsappowej, gdzie podajemy wyłącznie informacje dotyczące Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, jeśli ktoś z nas ma rzetelne i konkretne informacje, zdjęcia, programy związane z wydarzeniami we Wspólnocie AA – czy to polsko- czy anglojęzycznej – bez względu na miejsce tych wydarzeń, zachęcam do podzielenia się z innymi alkoholikami. Tu również odbywają się niezbędne głosowania w sytuacjach, gdy nie możemy spotkać się osobiście. Ponawiam również prośbę o zachęcanie na grupach i zabieranie ze sobą przyjaciół z grup AA na spotkania intergrupy – w celu własnego rozwoju w trzeźwości, a może w przyszłości dołączenia do służb intergrupy i wniesienia świeżego ducha. Zachęcam również służby intergrupy do przesyłania swoich sprawozdań na intergrupowego Whatsappa, co może zaoszczędzić nam trochę czasu podczas spotkań intergrupy.

Skarbnik: nie brał udziału w spotkaniu,

Kolporter: zdał relacje z pełnionej służby.Stan kasy na listopad 2020 to 1323.2£w książkach, 276.8£w gotówce. Fundusz literatury wynosi 1600£. Złożyłem zamówienie w BSK na kwotę 1361.50 zł Wysyłam literaturę pod wskazany adres Zapraszam do korzystania z wydań elektronicznych biuletynów “Zdrój” “Wisła””Wyspiaarze” oraz “Karlik” E-wydanie dostępne w formacie pdf są do nabycia przez sklep internetowy. Nowości na stole kolportera : Biuletyn “Wisła” regionu KUJ-POM Biuletyn “Nadzieja ” dla zakładów karnych i aresztów śledczych. “Wyspiarze” numer z 03/20 rozdany po grupach.

Koordynator PIK: Służba przebiega spokojnie bez żadnych problemow, jestem w stałym kontakcie z kordynatorem dyżurnych Adamem i Bogdanem który odsłuchuje sekretarkę. Dziś zostało mi zaproponowane zeby sluzba osoby ktora odsłuchuje sekrtarke została zmieniona na czas od pół roku do roku.Koszty sa takie same 6 funtów zasubskrycje 400 minut na miesiac czyli 12 za dwa miesiace . Pozdrawiam serdecznie i życze pogody ducha

Sekretarz : zdał relacje z pełnionej służby.

Administrator strony: Nie brał udziału w spotkaniu.

Łącznik internetowy : Nie brał udziału w spotkaniu.

Służba odczytywania i odpisywania na maile: na bieżąco odpisujemy oraz kontaktujemy z 12-sto krokowcem jestem w stałym kontakcie z Justyną. W okresie od poprzedniego spotkania mieliśmy 29 wiadomość z czego 15 to mężczyźni a 14 to kobiety.

Część czwarta : sprawy różne, wybory służb.

Nowym administratorem strony został Grzegorz z Coventry.
Nowym skarbnikiem został Łukasz z Nuneaton.
Witajcie na pokładzie Intergrupy Midlands.
Powstała propozycja aby na następnym spotkaniu zrobić warsztat mitingów online aby podzielić się doświadczeniem jak działać i skutecznie nieść posłanie w internecie .
Następne spotkanie 09/01/21 miejsce spotkania nie zostało jeszcze ustalone.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału