Sprawozdanie z Intergrupy Anonimowych Alkoholikow MIDLANDS Birmingham 07.10.2017

Spotkanie rozpoczęliśmy tekstem ,,Jestem Odpowiedzialny''.

 • Sprawozdanie służb Intergrupy:

Skarbnik:

 • W kasie Intergrupy obecnie znajduje się £500.01

 • Do intergrupy Londyn wysłane zostało £100 (składka na ogólnokrajowe ogłoszenie Polskiego AA w UK )

 • W kasie również znajduje się £500 odłożone na Zlot Radości

Kolporter:

 • Po raz pierwszy, zważywszy na duże zapotrzebowanie, nastąpiły chwilowe braki w literaturze, paczki są już w drodze.

 • Kolporter – Krzysztof nadmienił, że jeśli potrzebna jest grupom literatura na już to proszę wysyłać wiadomości a Krzysztof wyśle.

 • W dalszym ciągu poszukiwany jest “cień” kolportera, który w maju przejmie tą służbę w całości, prosimy kandydatów o zgłaszanie się.

 • Uprasza się również o pisanie do “Wyspiarza”

 • Sebastian z Bristolu jest zainteresowany służbą “cienia” kolportera I zastanowi się do przyszłego spotkanie Intergrupy w styczniu.

 • Informujemy wszystkich, iż są już kalendarze na 2018 rok, prosimy składać zamówienia do kolportera, koszt £2 za kalendarz. Przewidywana dostawa do 18 Stycznia.

Kronikarz

 • Karol z Birmingham zastanawia się nad objęciem tej służby, decyzja zostanie podjęta w styczniu na nastepnej Intergrupie

Mandatariusz:

 • Kasia z Bristolu poinformowała, iż 22 Listopada 2017 odbędzie się spotkanie Regionu Angielskiego AA (Avon, North West and South), na które Kasia się wybiera.

 • W poniedziałek 09.10.2018 o godzinie 19:30 w Wolverhampton odbędzie się pierwszy miting nowo powstałej, przy pomocy Angielskiego AA, grupy.

Biuletyn

 • Zbyszek z Northampton poinformował, że niestety z grup napływało bardzo mało tekstów I informacji oraz jednocześnie zaapelował do wszystkich grup aby pisać, pisać, pisać.

Sekretarz

 • Krzysiek z Corby poinformował, że jego nowym “cieniem” został Dawid z Coventry

Łącznik

 • Niestety Krzysztof był nieobecny, aczkolwiek Waldek przekazał informacje w jego imieniu.

 • Poinformowano na stronie, iż ukazała się już informacja jako że Intergrupa wraz z grupą z Hereford będzie organizowała Sylwestrową zabawę, uznano że informacja ta pojawiła się przedwcześnie i nie jest prawidłowa. Przepraszamy za zamieszanie.

Służba Telefoniczna

 • Bogdan zrezygnował ze służby Koordynatora PIK, podziękował wszystkim pomocnikom za prężną współpracę.

 • Telefon działa bez zastrzeżeń od Stycznia 2017 odebraliśmy 76 połączeń.

 • W dalszym ciągu uprasza się o sporządzanie list na grupach osób chętnych do niesienia pomocy przez telefon, obecnie taka lista opiewa na 34 osoby.

 • Niestety na stronie brak jest informacji w jakich godzinach odbywają się dyżury.

 • Prawdopodobnie sposób przekierowywania połączeń ulegnie zmianie, czyli osoba pełniąca dyżur będzie odpowiedzialna za zalogowanie się na stronie, odsłuchanie wiadomości głosowych oraz przekierowanie połączeń na dany dyżur.

 • Jeśli ktokolwiek będzie jeszcze potrzebował informacji na temat dyżurów prosimy kontaktować się z Bogdanem.

Rzecznik:

 • Waldek z Hereford poinformował, że jest w trakcie organizowania sali na przyszłoroczny Zlot Radości

 • Spotkanie służebnych wszystkich intergrup odbędzie się 21 Października 2017 o godzinie 11:00 w West Bromwich

 • Grzegorz z Coventry odpowiedzialny jest za catering I obsługę, intergrupa przeznaczyła na catering do £150.

 • Sprawy z grup

 • Kasia z Bristolu poinformowała że 2ga rocznica grupy w Bristolu była bardzo udana, grupa działa prężnie z większą a czasami mniejszą liczbą uczestników

 • Grzegorz z Coventry serdecznie zaprasza na środowe mitingi grupy z Coventry, które odbywają się o 18:00.

 • Tomasz z Londynu poinformował o Konwencji AA w Halifax, która odbędzie się 17 do 19 Listopada 2017, tematem bedą kroki 1 I 2, akredytacja £10 a rezerwacje prosimy kierować do Michała-sekretarza. Telefon i email zostały rozesłane na maile.

 • Maciek z PIK zbiera aktualizacje o 12tu krokowcach

 • Jeśli ktoś jest chętny do niesienia posłania do więzień, bądź do sponsorowania wiezniów drogą listowną, prosimy się zgłaszać do Tomka Tel: XXXXXXXXXX (telefon został wysłany za pośrednictwem emaili)

 • Spawy różne oraz Zlot Radości

 • Odbyło się głosowanie w sprawie organizacji Sylwestra, uprawnionych do głosowania było 11 osób: 1 wstrzymała się od głosu, 3 były przeciw a 7 osób za organizacją Sylwestra przez Intergrupę.

Jednakże wniosek został wycofany ze względu na brak jedności. Zabawę Sylwestrową w całości będzie organizowała grupa z Hereford.

 • Poinformowano iż Intergrupa będzie sponsorować służebnych którzy wybierają się lub zamierzają reprezentować Midlands na różnych warsztatach I konferencjach w kraju jak i zagranicą.

 • Podjęto również decyzje iż tym razem do Londynu przekażemy £50. ( ogólnokrajowe ogłoszenie Polskiego AA w UK )

 • W Styczniu 2018 będzie wybieranych sześciu delegatów na Konferencje Regionu w okolicach Manchester, która odbędzie się w kwietniu 2018

 • Warsztaty w Birmingham zostają zawieszone ze względu na słabą frekwencję, dalej chcemy prowadzić warsztaty na grupach AA, grupy zgłaszające się będą mogły liczyć na pomoc merytoryczną i finansową.

 • Zapotrzebowanie na “Cienia Mandatariusza”, prosimy o zgłaszanie się chętnych.

 • Chętnych do służby Koordynatora PIK (telefon informacyjny intergrupy) prosimy o zgłaszanie się na Intergrupie lub do rzecznika Intergrupy

 • Będzie wybierany Koordynator do spraw organizacji Zlotu Radości 2018 – w chwili obecnej te obowiązki pełni Waldek z Hereford.

 • Za opiekę nad dziećmi na Zlocie Radości bedą odpowiedzialni Marzena I Krzysztof

 • Potrzeba również osoby odpowiedzialnej za dekorację sali, do obsługi parkingu, akredytacji,

 • Grzegorz z Coventry zajmie się kateringiem a Kasia ulotkami.

 • Potrzeba również 3 osoby prowadzące mitingi oraz główny prowadzący

 • Zorganizujemy dodatkowe spotkanie dotyczące tylko i wyłącznie Zlotu. Odbędzie się ono (9-ego grudnia o godzinie 11:00 Na spotkaniu chcemy wybrać koordynatora Zlotu Radości, oraz ustalić wszystkie szczegóły i plan działania.

 • Czas mityngów w Intergrupie Midlands oraz adresy bez zmian.

Kolejna Intergrupa Midlands 13 Stycznia 2018

Spotkanie zakonczylismy modlitwą o Pogodę Ducha.

Sprawozdanie z InterGrupy Anonimowych Alkoholikow MIDLANDS Birmingham 07.10.2017 PDF