Spotkanie rozpoczęliśmy słowami „Jestem Odpowiedzialny”

Sprawozdania służebnych

Waldek rzecznik
Służba przebiega dobrze .

Sekretarz
Sekretarz przeprasza na nieobecność
Służba przebiega dobrze .
W zastępstwie zgłosił się Grzegorz administrator

Grzegorz – łącznika internetowy
Służba przebiega bez problemu, informacje zostają przesyłane między intergrupa a grupami o wydarzeniach z naszego regionu. Grzegorz wysłał wiadomość do grup w sprawie pytań do konferencji krajowej na nowy rok. Każda grupa może odpowiedzieć na pytania i wysłać odpowiedzi do łącznika intergrupy lub łącznika regionu.
Grzegorz kontaktował się ze wszystkimi integrupami w Wielkiej Brytanii w sprawie warsztatów służb, które odbyć maja się 22.09.2018. Dostał kilka zwrotnych wiadomość z potwierdzeniem przybycia na warsztaty służb, lecz nie wszystkie intergrupy odpowiedziały.
Wywiązała się dyskusja

Karol – kronikarz

Praca przebiega bez problemu, grupy nie wysyłają materiałów do kroniki.
Wywiązała się dyskusja

 

Zbyszek – biuletyn

Biuletyn jest dostępny nowy, Zbyszek wziął zaliczkę £45 na stworzenie nowego numeru biuletynu. Zbyszek prosi by osoby chętne pisały do biuletynu z osobistymi historiami z trzeźwienia lub na tematy związane z droga do trzeźwość. Teksty proszę wysyłać na adres biuletyn@intergrupamidlands.co.uk . Zbyszek prosiłby zauważyć ze bez naszego udziału i osobistych historii w biuletynie będzie za dużo statystyk i biuletyn nie będzie spełniał swojej funkcji.
Wywiązała się dyskusja

Łukasz – koordynator PIKU

Służba przebiega dobrze, od ostatniej spotkania intergrupy miedz czerwcem a sierpniem była zmniejszona aktywność dzwoniących na telefon PIK. Mam kontakt ze osobami w zespole PIK,
Łukasz poprosiłby mandatariusze ogłosili ze poszukujemy osoby do objęcia służby odsłuchiwania sekretarki.

Koordynatora dyżurów telefonicznych – Krzysztof pełni dobrze swoja służbę, każdy dzień jest obsadzony. Łukasz zaznaczył ze dyżury telefoniczny pełnia te same osoby. Prosi się by mandatariusze na grupach zachęcali do pełnienia służby telefonicznej, Łukasz przywiózł ulotki zachęcające do służby telefonicznej i rozdał mandatariuszom by oni roznieśli po swoich grupach.

Łukasz z Krzysztofem odbyli spotkania z zespołem PIKu w Londynie. Opowiedzieli, czym się zajmują i wymienili się kontaktami. Lista mitingów jest aktualizowana na bieżąco. Łukasz zamówił 1500szt. Ulotek wizytówek dostępnych i rozdanych mandatariuszom w czasie spotkania, statystyki telefonów zostały przedstawiane na intergrupie.

10 osób zostało przekazanych do osób z naszej intergrupy
5 osób przesłaliśmy do PIKu Londyn

Wywiązała się rozmowa

Krzysztof – koordynator dyżurów telefonicznych

Służba przebiega dobrze, zapraszamy do pełnienia służby telefonicznej i prosimy mandatariuszy by mówili na grupach o służeniu.

Wywiązała się dyskusja

Grzegorz – administrator strony intergrupamildands.co.uk

Służba przebiega dobrze, jestem w kontakcie ze Krzysztofem z Hereford wcześniejszym administratorem, który wdraża mnie w służbę. Grzegorz zaproponował ze jest możliwość stworzenia poczty elektroniczna dla każdej grupy na serwerze intergrupy. Grzegorz przekazał informacje na temat aktualizacji mityngów.

Wywiązała się dyskusja

Wiesław – kolporter intergrupy

Służba przebiega dobrze, spis literatury zestal zaktualizowany, Wiesław zaproponowałby aktualny spis mityngów z intergrupy były zamieszczone z biuletynie. Po przejęciu służby policzyłem stan, jaki kolporter posiada jest to w literaturze £1252.35 W gotówce £90.90

Wiesław zaproponowałby stare numery skrytki rozdać a sumę £12.30 Odliczyć od całość.
Od czerwca do września zakupiłem literaturę na kwotę £70.50, Sprzedałem £67.40. Także na dzień dzisiejszy mamy w książkach £1245.40 W gotowce 77.45.

Wywiązała się dyskusja

Krzysiek – skarbnik intergrupy
Służba przebiega dobrze, skarbnik przekazał sprawozdanie finansowe.

Wywiązała się dyskusja

Bartek – informacja publiczna

Bartek Przeprasza za nieobecność na intergrupie
Waldek rzecznik intergrupy przesyła informacje od Bartka.
Bartek jest w kontakcie z intergrupa Londyn i jedna z intergrup w Polsce.

Sprawy różne

Warsztaty służb 22.09.2018 West bromwich.

Planowanie, catering, organizacja

Wywiązała się dyskusja

Glosowanie czy catering będzie odpłatny czy darmowy.

Większością głosów intergrupa wybrała darmowy catering dla uczestników.

„12 krokowcy „

Prośba do mandatariuszy by wytłumaczyli na grupach, na czym polega ta służba, co oznacza, by rozwiać wątpliwość. Łukasz koordynator zobligował się do stworzenia krótkiego opisu służby 12 krokowca.

Zlot radość 2019

Szukamy grup, które podejmą się na swoim terenie znaleźć miejsce na kolejny zjazd radość w 2019 roku.
Wywiązała się rozmowa

Propozycja następnego spotkania intergrupy .

Następne Spotkanie intergrupy odbędzie się
17 listopada o godzinie 11:00
Polish Millenium House w Birmingham.

Stworzenie karty intergrupy

Intergrupa dyskutowała nad możliwością stworzenia karty intergrupy .
Wywiązała się dyskusja

Do następnego spotkania intergrupy

Prośba do mandatariuszy by zapytali i wyjaśnili na grupach, czym jest karta intergrupy i czy chcemy taka kartę na naszej intergrupie.

Do następnego spotkania niech mandatariusze zastanowią się nad tematem wysyłania delegatów na region, kosztów z tym związanych i sensownością wysyłania delegatów.

Zakończenie spotkania modlitwa o pogodę ducha