SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZE ZLOTU RADOŚCI MAJ 2017

Wpływy :

Akredytacja 1770,00 GBP

Kapelusz 127,00 GBP

Grill 192,00 GBP

Razem 2089,00 GBP

Wydatki :

Katering 86,00 GBP

Sprzątaczka 30,00 GBP

Koszulki i kubki dla spikerów 108,00 GBP

Ciasto 180,00 GBP

Orkiestra 300,00 GBP

Sala 200,00 GBP

Zapłata za zaginione tace 44,00 GBP

Inne wydatki (spikerzy, wystrój sali, środki czystości

(kubki, talerzyki, grill itp) 948,00 GBP

Razem wydatki 1664,00 GBP

Saldo końcowe (wpływy minus wydatki) 425,00 GBP

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZE ZLOTU RADOŚCI MAJ 2017 PDF