SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZE ZLOTU RADOŚCI CZERWIEC 2018

WPŁYWY

Akredytacja 1200
Grill 158,38
Kapelusz 104,78
Razem 1463,16

WYDATKI

Sala 250
Ulotki 50
Catering (napoje kawa cukier itp) 331
Ciasto 230
Spiker dojazd ( bilety lotnicze ) 110
Orkiestra 300
Identyfikatory 110,85
Inne ( Dekoracja, dzieci ) 160
Razem 1541,81

SALDO KOŃCOWE

Wpływy 1463,16
Wydatki 1541,84
Razem – 78,69 (pokryto z kasy intergrupy – zobacz sprawozdanie finansowe intergrupy z czerwca 2018 )