SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERGRUPY MIDLANDS Z DNIA 14 MAJ 2017

Saldo z marca 433,99 GBP

Oddana zaliczka ze Zlotu Radości 671,00 GBP

Razem 1104,99 GBP

Wpłaty z grup:

Westbromwich 20,00 GBP

Derby 30,00 GBP

Birmingham 30,00 GBP

Kapelusz 39,50 GBP

Wypłaty

Westbromich oplata za tel PIK 15,00 GBP

warsztaty 30,00 GBP

Gloucester dojazd sł na intergrupe 30,00 GBP

Corby rocznica grupy 60,00 GBP

Northampton spiker 30,00 GBP

Bristol Kasia 7,90 GBP

INNE

Napoje na Intergrupę 3,65 GBP

Internetowa strona Intergrupy 31,15 GBP

Kanapki na Intergrupę 20,00 GBP

Koszty drukowania materiałów 20,00 GBP

Opłata za salę 20,00 GBP

Warsztaty Intergrupy 70,00 GBP

Dofinansowanie do ogólnokrajowego

ogłoszenia w prasie (PIK) 200,00 GBP

Dopłata do funduszy na następny

Zlot Radości 75,00 GBP

Razem

Wpłaty 119,50 GBP

Wydatki 612,70 GBP

Saldo końcowe 611,80 GBP

(plus 500,00 GBP na przyszły Zlot Radości)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERGRUPY MIDLANDS Z DNIA 14 MAJ 2017 – PDF