SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERGRUPY MIDLANDS

Z DNIA 08 LIPCA 2017

WPŁATY

Westbromwhich 20 GBP

Hereford 70 GBP

Nottingham 20 GBP

Birmingham 20 GBP

Kapelusz 16,20 GBP

Warsztaty zwrot 30 GBP

RAZEM 176,20 GBP

WYDATKI

Warsztaty PIK 60 GBP

Warsztaty intergrupy

25 czerwiec 2017 60 GBP

Dojazd spikerów na

warsztaty 30 GBP

Papier do drukarki 2,99 GBP

Sala na intergrupe 20 GBP

Wsparcie Intergrupy

Londyn (ogłoszenie ogólnokrajowe) 100 GBP

Razem 287,99 GBP

SALDO KOŃCOWE 500,01 GBP (plus 500 GBP odłożone na Zlot Radości)

Sprawozdanie finansowe Intergrupy Midlands z dnia 08 Lipiec 2017 PDF