SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERGRUPY MIDLANDS – LISTOPAD 2018

WPŁATY
WESTBROM 30.00
COVENTRY 30.00
LEICESTER 30.00
RAGBY 20.00
NOTTINGHAM 50.00
DERBY 100.00
BIRMINGHAM 160.00
CORBY 80.00
NORTHAMPTON 80.00
BRISTOL 30.00
NOTTINGHAM (KROK ZA KROKIEM) 50.00
KAPELUSZ 30.50
ZWROT Z ZALICZKI WARSZTATY SŁUŻB WESTBROM (KAROL) 23.02
RAZEM 713.52
WYDATKI
STRONA SPIKERKI AA 58.00
DOJAZD SKARBNIK 30.00
DOJAZD SEKRETARZ 20.00
KOORDYNATOR PIK 10.00
KOSZT WARSZTATÓW SŁUŻB INTERGRUP – WESTBROM 145.00
DOJAZD KOLPORTER 23.00
DOJAZD KOLPORTERA NA WARSZTATY 20.00
DOFINANSOWANIE LITERATURY 150.00
DOJAZD ZBYSZEK BIULETYN 29.00
BIULETYN 45.00
SALA 20.00
DOFINANSOWANIE OGŁOSZEŃ AA W WIĘZIENIACH W UK 30.00
RAZEM 580.00
SALDO ( WPŁYWY – WYDATKI) 133.52

SALDO KOŃCOWE
SALDO POPRZEDNIE 593.86
SALDO Z LISTOPADA 133,52
RAZEM W KASIE ZOSATŁO 727.38 ; 15.00ZŁ ; (PLUS 500.00 FUNTÓW NA ORGANIZACJĘ ZLOTU RADOŚCI)