WPŁYWY

West Bromwich - „Na zdrowie”

£35,00

Hereford - „Razem”

£30,00

Coventry - „Oblubieniec”

£30,00

Nottingham - „Forest”

£100,00

Gloucester - „Horyzont”

£10,00

Derby - „Oaza”

£100,00

Birmingham „Jedność”

£100,00

Corby „Oaza”

£50,00

Northampton „Przebudzenie”

£30,00

Kapelusz Intergrupy

£23,50

Kapelusz spotkania służb intergrup

£98,65

Razem

£607,15

WYDATKI

Konto Skype

£10,00

Grzesiek biuletyn

£5,00

Waldek, Krzysiek kolporter, zwrot podróży

£65,00

Bogdan – pakiet startowy

£27,00

Stach książki więzienia

£22,00

Londyn więzienie

£31,00

Katering na spotkanie służb intergrup

£120,00

Sala na spotkanie służb intergrup

£70,00

Wspólne ogłoszenie z Londynem

£50,00

Sala (spotkanie intergrupy)

£20,00

Razem

£420,00

Saldo wpływy - wydatki

£187,15

Poprzednie saldo

£500,01

Razem w Kasie

£687,15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA ZLOT RADOŚCI

£500,00

Zaliczka na sale

£70,00

Zostało

£430,00

Sprawozdanie PDF