SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERGRUPA MIDLANDS

07 KWIECIEŃ 2018

WPŁATY

GRUPA KWOTA
WESTBROMWICH 30,00
HEREFORD 100,00
COVENTRY 20,00
RUGBY 20,00
NOTTINGHAM 50,00
GLOUCESTER 40,00
DERBY 40,00
BIRMINGHAM 100,00
CORBY 100,00
NORTHAMPTON 75,00
NOTTHINGHAM KROK ZA KROKIEM 50,00
KAPELUSZ 62,90
RAZEM 687,90

WYDATKI

CEL KWOTA
SEKRETARZ INTERGRUPY DOJAZD 20,00
MARZENA – SPIKER LONDYN 30,00
DELEGAT DOJAZD – NORTHAMPTON 20,00
KOLPORTER PALIWO 30,00
KOORDYNATOR PIK – DOJAZD 10,00
SALA INTERGRUPY 20,00
MLEKO 1,00
PIK INTERGRUPY 39,71
WPŁATA NA REGION EUROPA 100,00
PISMO SKRYTKA 6,00
KSIĄŻKI NA ZLOT RADOŚCI 40,50
OPŁATA OGŁOSZENIA AA NA WYSPACH 70,00
RAZEM 387,21

SALDO

SALDO Z POPRZEDNIEJ INTERGRUPY 605,65
WPLATY Z OBECNEJ INTERGRUPY 687,90
RAZEM 1293,55
WYDATKI 387,21
SALDO KOŃCOWE (NA DZIEŃ DZISIEJSZY) 906,34

REZERWA NA ZLOT RADOŚCI 500,00

ZALICZKA NA SALE 70,00
ZALICZKA NA KATERING 200,00
ZALICZKA NA IDENTYFIKATORY 80,00
ZALICZKA NA DEKORACJE SALI 100,00
ULOTKI NA ZLOT 50,00
RAZEM 500,00
SALDO KOŃCOWE 0,00

PDF-Pobierz