SPRAWOZDANIE

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE INTERGRUPY MIDLANDS 09/12/2017

Spotkanie rozpoczęło się słowami „jestem odpowiedzialny”,

Najważniejszym punktem dzisiejszego spotkania będzie wybranie koordynatora przyszłorocznego Zlotu Radości, który odbędzie się 2 czerwca 2018, padło pytanie czy ktoś jest chętny do podjęcia tej funkcji?

Otrzymaliśmy już nowy biuletyn w nowym formacie w 60 egzemplarzach.

Nastąpiło rozdanie egzemplarzy poszczególnym grupom.

Zlot radości – Waldek z Hereford – na sale została wpłacona zaliczka, jest to ładna duża sala i kilka mniejszych, świetny plac zabaw dla dzieci, parking na około 60 aut, dobrze wyposażona kuchnia, nowy ładny budynek pomieści 200+ osób,

Adres: Weobley, 8 Gadbridge Road, Hereford, HR4 8RZ.

Grzegorz z Coventry będzie zajmować się kateringiem, oprócz obiadu będą grill, napoje, ciasta i przekąski, Grzegorz również zorganizuje sobie grupę ludzi do pomocy.

Krzysiek z Gloucester – kolporter – jest polski bar w Gloucester, obiad dwudaniowy można by było ogarnąć za £5, jeśli tylko drugie danie to £4, ale to do uzgodnienia, Grzegorz przejrzy ofertę i zadecyduje.

Bartek z Northampton podjął się funkcji Koordynatora, po głosowaniu jednogłośnie przyjęto kandydata na koordynatora,

Cześć merytoryczna:

Wstępnie będzie trzech spikerów, Czarny-Tadeusz z Krakowa, Waldek z Londynu, Jeff z Hereford z angielskiego AA z tłumaczem,

W sprawach kontaktu z Alanon pomoże Bogdan.

Dziećmi zajmą się Krzysiek z Marzeną, zabawy, gry, ponadto literatura,

Bartek-koordynator Zlotu Radości Czerwiec 2018 – 07482375010

Bartek prężnie zaczął działać w formie pytań, uzyskiwania różnych informacji odnośnie organizacji, finansów, w poprzednich latach,

Bartek również będzie pomagał w tłumaczeniach, jeśli czas mu na to pozwoli.

Padła również propozycja żeby alanon, dda były zaproszone na spikerki, do rozpatrzenia dla koordynatora i zespołu.

Zespół na następnej intergrupie w styczniu zaprezentuje zarys planu wydarzeń i działania,

Przegłosowano jednogłośnie iż Intergrupa jest jedynym organizatorem i w sprawach alanon czy DDA Intergrupa użyczy im miejsca na mitingi.

Grafika, informacja, ulotki,

Ulotkami zajmie się Kasia z Bristolu.

Grupa Hereford zajmie się sprawami porządkowymi.

Pomysły: dobrze by było gdyby każda grupa wniosła jakiś wkład w organizację Zlotu Radości. Mandatariusze mają zapytać na grupach, czy grupy mogą w czymś pomóc.

W poniższych grupach mandatariusze zapytają grupy o :

Hereford-Porządkowi, wybrany koordynator będzie z tej grupy,

Birmingham- dekoracje sali oświetlenie,

Corby- Akredytacja

Northampton – grafika, ulotki, informacja internetowa,

Głosowanie czy oprawa gadżeciarska będzie w tym roku – jednogłośnie za,

Jednogłośnie zatwierdzono zespół w składzie:

Koordynator-Bartek

Dzieci-Krzysiek i Marzena

Druk ulotek-Kasia

Katering – Grzegorz

Koordynacja alanon-Bogdan

Waldek:

Spotkanie Służb intergrup w West Bromwich w Październiku.

Szkocja podała propozycje na temat stworzenia regionu, zdania i opinie były mocno podzielone.

Potrzebna opinia grup na kolejne spotkanie Intergrupy Midlands 13go Stycznia

Region – jest po to żeby przekazywanie informacji i pieniędzy miedzy bsk i również powoływanie delegatów na konferencje poziomie regionu oraz wyznaczenie powierników do bsk, warsztaty, biuletyny, Utrzymaniem regionu zajmują się intergrupy,

Proszę to przedyskutować na grupach.

Dyskusja rozgorzała na temat regionu ale zdania są podzielone…

13 Stycznia na następnym spotkaniu Intergrupy będzie wybieranych trzech delegatów na konferencje na Region Europa.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwa „o pogodę ducha”

PDF