Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright © by the A.A. Grapevine, Inc.

Nie obawiaj się i zadzwoń bądź napisz do nas. 

Tel: 0121 286 7606

 pomoc@intergrupamidlands.co.uk


Kliknij TU i napisz wiadomość


Intergrupa Londyn - Strona WWW


Intergrupa Midlands - Strona WWW


AA Irlandia - Strona WWW


AA Szkocja - Strona WWW


AA w Polsce - Strona WWW